Lee Daehwi_AB6IX
Lee Daehwi_AB6IX
Lee Daehwi_AB6IX
Lee Daehwi_AB6IXLee DaehwiAB6IX
Lee Daehwi_AB6IXcommunity
대휘네 가즈아
04/18/2024 12:36:30 AM
<2번글> 👫 친신방 & 배너 모집 👫

🤝 친구 300명을 다 채우신 분은 댓글 삭제 부탁드려요.
🤝 하루 세 번 친구 하트(❤) 잊지 말고 보내주세요.

🔊대휘네 배너를 모집하고 있습니다🔊

🚨배너 모집 주의사항🚨
1. 제출사항 : 각 배너1,2,3 배너와 전체배너이미지 총4개(1500픽셀(가로)×500픽셀(세로) 3:1비율 72dpi이상)
2. 홈마님사진, 기사사진 등 저작권 관련된 이미지는 원작자 사전동의를 구한뒤 배너 제작 (배너 제출시 사전동의한 부분을 캡쳐해 함께 제출)
3. 컴퓨터 포토샵으로 작업해주시길 부탁드립니다. 스마트폰 어플로 작업할 경우 해상도가 떨어지는 경우가 많습니다.
4. 배너를 제출해 주셨음에도 불구하고 배너로 올라가지 못할수도 있다는 점 양해부탁드립니다.   
대휘네 금손님 많은 참여부탁드립니다🙏🙏🙏

💌배너제출 및 문의
https://open.kakao.com/o/sK5689pb
이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
대휘네 가즈아
04/18/2024 12:36:45 AM
<3번글>
💞⭐~**~배너제작 Ever_Hwi님 ~**~⭐💞
이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
끼돌이 대휘야 알럽♥
04/20/2024 1:08:54 PM

이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
대휘야 평생 함께해♡♡♡
04/20/2024 12:38:18 AM

이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
우리휘baby
03/23/2024 2:37:46 AM

이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
annie.ah
04/20/2024 3:49:39 AM
🩵
이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
♥이대휘대이♥
04/20/2024 12:50:38 PM

이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
내생애첫아이돌대휘
04/20/2024 10:32:07 AM

이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
음악천재대휘빛의노래
04/20/2024 7:19:59 AM

이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
지니휘4
04/20/2024 8:23:23 PM

이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
쥬니어휘2
04/20/2024 8:23:13 PM

이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
말랑진휘
04/20/2024 8:23:02 PM

이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
휘영원한사랑
04/20/2024 8:20:56 PM
https://youtu.be/q7ow25N5DJA
이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
내생애첫아이돌대휘
04/20/2024 8:20:51 PM
https://youtube.com/shorts/MuluwE7go-Q?si=_6yBv5tMlTfpHj7p
이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
휘영원한사랑
04/20/2024 8:20:32 PM

Vote
Comment
Share
휘영원한사랑
04/20/2024 8:20:17 PM

이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
휘영원한사랑
04/20/2024 8:19:58 PM

이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
휘랑단_지니휘
04/20/2024 8:18:59 PM

이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
휘랑단_지니휘
04/20/2024 8:18:30 PM

Vote
Comment
Share
휘랑단_지니휘
04/20/2024 8:18:10 PM
https://youtube.com/shorts/i_hknGjhywk?feature=share
이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
휘랑단_지니휘
04/20/2024 8:17:22 PM

이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
내생애첫아이돌대휘입니다
04/20/2024 8:14:44 PM
https://youtube.com/shorts/eg2gnvUqtjY?si=22ViPfBK5EQNEYGB
이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
무한휘2
04/20/2024 8:11:46 PM

이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
무한휘2
04/20/2024 8:11:29 PM
https://youtu.be/utm_AmEpuy0
이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
쥬니어휘
04/20/2024 8:10:45 PM

이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
블레스휘
04/20/2024 8:10:45 PM

이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
지니휘2
04/20/2024 8:10:44 PM

이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
무한휘3
04/20/2024 8:09:55 PM

이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
무한휘3
04/20/2024 8:09:44 PM
https://youtu.be/EMGO7ASDRHU?si=vYM6qZxgU9S-AHpj
이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
무한휘
04/20/2024 8:08:50 PM

이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
무한휘
04/20/2024 8:08:40 PM
https://youtu.be/OW_w1hOczQQ?si=2iik3pT-39s4Nwaj
이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
엣지휘3
04/20/2024 8:07:09 PM
https://youtu.be/VTuoyeOYBf4?si=XjW2MtLISLVXf7bZ
이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
엣지휘2
04/20/2024 8:04:12 PM
https://youtu.be/xr6PyVjhliE?si=yvcutMg9bR5LfVCf
이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
지니휘4
04/20/2024 7:13:00 PM

Vote
Comment
Share
쥬니어휘
04/20/2024 7:12:08 PM

Vote
Comment
Share
블레스휘
04/20/2024 7:11:45 PM
https://youtu.be/8h08PCx8JPs
이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
쥬니어휘
04/20/2024 7:11:45 PM
https://youtu.be/rCrg-2bWEQY
이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
블레스휘
04/20/2024 7:11:31 PM

이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
쥬니어휘
04/20/2024 7:11:31 PM

이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
지니휘2
04/20/2024 7:09:54 PM

Vote
Comment
Share
지니휘2
04/20/2024 7:09:27 PM
https://youtu.be/uyyOqqIE0FU
이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
지니휘2
04/20/2024 7:09:09 PM

이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
내생애첫아이돌대휘입니다
04/20/2024 4:56:02 PM
https://youtu.be/L6irQLqF9cQ?si=z9ILI2ljZgttv6Xm
이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
내생애첫아이돌대휘
04/20/2024 4:32:53 PM
https://youtube.com/shorts/7s0esFFlqZY?si=qbzSntKVT1uM_hU4
이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
♥이대휘대이♥
04/20/2024 12:51:32 PM
https://youtu.be/6rclD5SkIdo
이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
♥이대휘대이♥
04/20/2024 12:50:58 PM
https://youtu.be/ROUn83kIN4g
이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
Vi Nguyen 95
04/20/2024 6:52:29 AM
https://youtube.com/watch?v=ROUn83kIN4g&si=odhzT_P22MiE46i1
이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
daiki1
04/20/2024 6:30:15 AM
https://youtu.be/ROUn83kIN4g
이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
daiki1
04/20/2024 6:29:53 AM

이대휘_AB6IX
Vote
Comment
Share
lovelydaehwi
04/20/2024 6:06:35 AM

Vote
Comment
Share
schedule2024. 4. 20. Sat
2024. 4.
SunMonTueWedThuFriSat