쯔위_TWICE
쯔위_TWICE
쯔위_TWICE
쯔위_TWICE쯔위TWICE
쯔위_TWICEcommunity
xʀᴀʏ
2020. 5. 30. AM 1:06

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
#Tzuyu'sVortex
2020. 5. 30. PM 3:36

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
newallenlife168
2020. 5. 30. PM 6:40

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
Gulldada
2020. 5. 30. AM 1:08

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
CYSTZU瑜
2020. 5. 30. AM 0:13
Love tzuyu
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
yashil101
2020. 5. 30. AM 4:07
Love is TZUYU 💕💕💕💕💕
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
cysonce
2020. 5. 30. AM 0:17
Love tzuyu
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
愛之生
2020. 5. 30. AM 0:16
tzuyu
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
愛瑜
2020. 5. 30. AM 0:17
https://youtu.be/BO22gByOMOI
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
sat_zu
2020. 5. 30. AM 0:01

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
Amy Wu0530
2020. 5. 30. AM 0:29

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
J.W.™
2020. 5. 23. AM 8:59
핱밗 천개 나왔어요 기 받아가세요💫
☝🏻
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
쯔뭉공주님
2020. 5. 30. AM 0:08

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
스원스
2020. 5. 26. AM 0:00

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
小子瑜
2020. 5. 30. PM 6:45

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
苦民鐘
2020. 5. 30. PM 6:37

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
周酷吉
2020. 5. 30. PM 6:36

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
子拉不里
2020. 5. 30. PM 6:30

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
屋子
2020. 5. 30. PM 6:28

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
펭귄을 미나
2020. 5. 30. PM 1:37
쯔위 명전 1위 지켜냅시다 😭😭
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
Yolanda0614
2020. 5. 30. AM 12:56
Please Pick Tzuyu 💕🙏🙇‍♀️
Individual (Female) https://t.co/CLVOMX4oSD
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
looking Chen
2020. 5. 30. PM 5:48
✨TZUYU 🌟🔥👑🚀💯🔝🥇💰🌏🗾🗺️👁️💘💞📺🎥📸🎬🎤📽️🎞️📡👨‍👩‍👧‍👦💓👍👏🙌💛💝💟💙💜🌈🎉😘🤘🍀🌞
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
U TZUYU
2020. 5. 30. PM 4:14

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
임다영
2020. 4. 30. AM 7:43
현재 배너제작소 운영중! @꽃쯔 제작소 ,@혜지 제작소 오깅
반박공지 //이루
//핱은 3핱이상주실분들만 //0802생일/ 반모자도 3핱안주면 친삭 // 100당 소원권

❤꽃쯔,박혜지본인❤

💗6월 1일 컴백! 왠지 희고 검은 옷이 있을듯💗
🧡🧡🧡🧡🧡
언급댓 본인이 달성시 소원권 추가
💛💛💛💛💛
언급
💚💚💚💚💚
1100-짱짱걸쿠무우💛
1200-쿠무우💚
1300-아온언니💙
💙💙💙💙💙
8월 2일 제 생일입니다!
💜💜💜💜💜💜
소원권((쓰면 소진))
소원권 5=원하는 멤버에게 1000핱
소원권 10=원하는 멤버컴에 글올시 1500핱
소원권 15=최애에게 2000핱
소원권 20=최애컴에 글올시 2000핱
소원권 30=30장 모은 반모자글에 3000핱
소원권 50=반모글에 1만핱
💚💚💚💚💚💚
💚반리💚
쿠무 /3월 13일 //꽃쯔 소원권×4
수연 /1월 27일
효이 /2월 19일 //꽃쯔 소원권×1
멜찌 /
변화
류안 /5월 6일 /앱삭
아온 언니
레아 / 1월 21일
수정
례나 언니 /1128
ㅂㅎ:변화
소정 /5월 8일 /
숫갱
ㅂㅎ:변화
레아
예이 /4월 13일 //꽃쯔소원권×3
초희
유별 언니
비니,안은지
(윤)서현 언니
이루
ㅂㅎ:변화
연하 /7월13일
효빔 / 4월 16일
세령/ 6월 15일
유희언니/
가령언니
❤❤컾❤❤
수연♡쌍둥이컾
쿠무♡영물제컾
효이♡도넛겊
멜찌♡공주컾
아온(언니)♡행운컾
소정♡1(원)컾
❤🧡💛💚💙💜💗
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
반해버렸으니까⭐
2020. 5. 30. PM 4:00

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
ppuqq
2020. 5. 30. PM 1:21
https://youtu.be/AyqEZ9UcCOY
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
미나리
2020. 5. 30. AM 9:18

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
얼굴천재 TWICE
2020. 5. 30. AM 8:14

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
愛tzuyu
2020. 5. 30. PM 8:04
Love tzuyu
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
once candy jelly1020
2020. 5. 30. PM 7:25

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
kNz
2020. 5. 30. AM 0:03

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
Althea Su
2020. 5. 30. PM 6:37

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
珉豬
2020. 5. 30. AM 0:21

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
꽃쯔
2020. 5. 29. AM 11:57

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
얼굴천재 TWICE
2020. 5. 30. AM 8:16
https://youtu.be/4qhsfINBJgM
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
TzuyuTzuyu
2020. 5. 30. PM 2:12
https://youtu.be/X77Uza9Hwmo
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
TzuyuTzuyu
2020. 5. 30. PM 2:11

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
쯔뭉
2020. 5. 30. AM 9:05

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
99쯔위
2020. 5. 30. AM 0:17

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
쯔위와 구찌
2020. 5. 30. AM 0:15

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
Joyce❤️쯔위
2020. 5. 29. PM 11:22

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
ZHOUTZUYU
2020. 5. 15. PM 9:53
우림글

@쯔위 이벤트 와주기💖💖💖

애칭 쯔위도 추가요💖
멜찌라고 해도 되요💖

도배해주면 내사랑드림🍒🍒💖
1000댓이 소원🙏🏻

델리만 부어요
맨날💖〰️

꽃쯔 소원권1개
율빛 소원권1개

100댓정도
도배하면
소원권💖💖

100댓:???
200댓:다혜
300댓:율빛
400댓:수연
500댓:꽃쯔
600댓:율빛

이제부턴 핱 됨💖
배너 제작됨💖
얼공 빼고 됨💖
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
onceTZ
2020. 5. 30. AM 0:45

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
Tchou
2020. 5. 30. AM 0:36

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
ツウィTzuyu
2020. 5. 30. AM 0:23

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
tzuyu once
2020. 5. 30. AM 0:19
https://youtu.be/jeAHQYZaOfo
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
tzuyu once
2020. 5. 30. AM 0:19

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
사나토자키
2020. 5. 30. AM 3:32

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
834yu
2020. 5. 30. AM 2:09

쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
834yu
2020. 5. 30. AM 2:08
https://www.vlive.tv/video/150038
쯔위_TWICE
Vote
Comment
Share
schedule2020. 5. 30. Sat
2020. 5.
SunMonTueWedThuFriSat
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31