진_방탄소년단
진_방탄소년단
진_방탄소년단방탄소년단
진_방탄소년단community
최고JIN
2021. 1. 20. AM 0:03
❤️1/24 이 밤 600일, 1/25 Epiphany 900일❤️
두 기념일 모두 통사 모집합니다. 통사는 옾챗으로 22일 오후8시까지 받겠습니다. 옾챗링크와 공지는 댓글에 있습니다🙏🏻 많은 참여 부탁드립니다🙇🏻‍♀️💕

•Abyss(s.c)👉🏻https://bit.ly/3qnhfg4
•Abyss(youtube)👉🏻https://bit.ly/3hBIHTn
•Moon👉🏻https://youtu.be/F5H3g0UR7CI
•Epiphany👉🏻https://youtu.be/fIkZOLsnoqY
•Awake👉🏻https://youtu.be/WYbrLlVelYk
•Tonight👉🏻https://bit.ly/3oofX2x
•Life Goes On👉🏻https://bit.ly/33M1bLb

🐹두근👉🏻https://bit.ly/3qzVJE4 (8강 ~1/20 11시)
🐹익디👉🏻https://bit.ly/2LW4qK7 (~1/23)
🐹아차👉🏻https://m.idol-chart.com/
🐹best idol👉🏻https://m.bestidol.co.kr (리셋: 월욜 오전6시 / 마감: 일욜 밤12시)
🐹팬앤스타(앱)👉🏻개인투표(⭐️모아서 투표해주세요. 마감: 월욜 낮12시)
🐹아이돌픽(앱)👉🏻(리셋:월욜 오전10시/마감:일욜 밤12시)
🐹팬플러스(앱)👉🏻추천인: 최고JIN
🐹K-POP Starpic(앱) 🐹아이돌챔프(앱)
🐹The Most Handsome Male Idols👉🏻https://bit.ly/3pVWAyT (~4/10)
🐹The Most Handsome Men👉🏻https://bit.ly/3544dv8 (~5/30)
🐹The Most Handsome Male Singer👉🏻https://bit.ly/3rOdml6 (~6/30)

🎧최고진 뮤스 list
👉🏻 https://bit.ly/2JEEm58
👉🏻 https://bit.ly/2WFV5s6
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
ㅎㄴㅎㄴ jin
2021. 1. 20. AM 0:00
🐹석지니 행복이 나의 행복🧡
✅ [기사]
http://naver.me/5B1WSvnE
http://naver.me/GTgwDL63
좋아요/공유/추천
✅ [영상]
🐹직캠
블스 https://youtu.be/bERc5rCoaNY
아니쥬 https://youtu.be/mB7ivgn5d7U
다이나 https://youtu.be/YL_VgEEleWk
🔸️https://youtu.be/tc5opTEden8
라고온 https://youtu.be/BPYEh999jVI
🔸️https://youtu.be/eb5UD5S7inw
🐹Dicon https://youtu.be/1Ptc6d3PFcg
🐹FILA
https://youtu.be/bCRYATtJhq4
https://youtu.be/6mHsJsm1e6A
https://youtu.be/5Ejs6nRc9Qc
https://youtu.be/vqyWnzPhCwM
🐹서울 https://youtu.be/gNIWMgvRusY
🐹삼성
https://youtu.be/Pii224aV-jY
https://youtu.be/_RqJivS3tGI
🐹현대 https://youtu.be/SSbklA5jp6Y
🐹배라
https://youtu.be/fLvro7HZJa8
🐹사이다
https://youtu.be/7j3tALd6aYQ
🐹바디프랜드
https://youtu.be/EepdahPOliU
https://youtu.be/ao5HHZg3QMk
https://youtu.be/BOPGPBhZ1J8
🐹KB
https://youtu.be/ianae9DeV20
https://youtu.be/8owfZeN-JwI
https://youtu.be/hI-4GlQe37s
🐹레모나 https://youtu.be/UXum1GDEXzM
🐹메디힐 https://youtu.be/L4HIlWA8SAE
✅JINBlog
https://m.blog.naver.com/onej1204
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
알제사랑JIN.iza
2021. 1. 20. AM 0:04
🏙익디투표 ♾bit.ly/3syOuxV 👈~D-3
서울 한폭판 전광판에 올려서 자랑하고 싶은 나만의 스타?

🌐MetKstar (글로벌🌟툽)Vote for Jin
🔁https://metkstar.com/post/list/239

🌐Best ot the poll
🔁Jeon Jungkook vs Kim Seokjin
go.shr.lc/2U5ksjF

The Most Handsome Male Idols
🔁https://bit.ly/3pVWAyT (~4.10)

The Most Handsome Men
🔁https://bit.ly/3544dv8 (~5.30)

The Most Handsome Male Singer
🔁https://bit.ly/3rOdml6 (~6.30)

📶🎼 #AbyssByJin*•♫
🔁 https://soundcloud.app.goo.gl/miXyphzHt19f1bdu9
Abyss by Jin, 이 밤 by Jin, Awake(christmas ver.)

🌕#석진이와_띄우는_109번째달
🎧뮤스 최고Jin list
📀 https://bit.ly/2JEEm58
📀https://bit.ly/2WFV5s6

🔸Abyss by Jin (y.t)
https://bit.ly/3hBIHTn
🔸Abyss by Jin(s.c)
https://bit.ly/3qnhfg4
🔸Moon
https://youtu.be/F5H3g0UR7CI
🔸Epiphany
https://youtu.be/fIkZOLsnoqY
🔸Awake
https://youtu.be/WYbrLlVelYk
🔸Tonight
https://bit.ly/3oofX2x
🔸Life Goes On
https://bit.ly/33M1bLb
🔸Life Goes On•Stage CAM (Jin focus)
https://youtu.be/eb5UD5S7inw
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
agustbee_
2021. 1. 20. AM 0:06
❄ Ice prince ❄
💎 Kim seokjin 💎
✿ drop your DH, collect and save EH ✿
Stream abyss on SoundCloud and youtube~
『ꜱᴛʀᴇᴀᴍ』✯y o u t u b e✯ ⬇️
➳ʟɪꜰᴇ ɢᴏᴇꜱ ᴏɴ 『☞ https://youtu.be/-5q5mZbe3V8』
➳ꜱᴛᴀʏ 『☞ https://youtu.be/evBAiaYal1o』
➳ᴍᴏᴏɴ 『☞ https://youtu.be/F5H3g0UR7CI』
➳ᴇᴘɪᴘʜᴀɴʏ 『☞ https://youtu.be/fIkZOLsnoqY』
➳ᴀᴡᴀᴋᴇ 『☞ https://youtu.be/WYbrLlVelYk 』
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
natmont
2021. 1. 20. AM 0:05
✨Vote for Jin and Keep streaming ✨
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
햇살진(BTS)
2021. 1. 20. AM 0:06

진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Moonphany
2021. 1. 20. AM 0:56
luv bgt ❣️
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
레디큐
2021. 1. 20. AM 1:47

진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
김달님사랑해
2021. 1. 20. AM 0:08
옆선맛집 김석진 턱선에 오늘도 나 우럭😭😍😍

♤ Abyss by Jin https://bit.ly/3qnhfg4
♤ Moon https://youtu.be/F5H3g0UR7CI
♤ Epiphany https://youtu.be/fIkZOLsnoqY
♤ Awake https://youtu.be/WYbrLlVelYk
♤ Tonight https://bit.ly/3oofX2x
♤ Life Goes On https://bit.ly/33M1bLb
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Hamjinnie (KST)
2021. 1. 20. AM 1:00
Hello Seokjinnies 🐹🌕

Please read the caption 🙆‍♀💎

📍Vote for Jin on Choeaedol Pick Everyday
📍Watch Ads Every Hour to collect More EH
📍 Keep Collecting cash and boosters on Fanplus
📍Like,Recommend & Share Jin articles


✨Stream✨

🌊Abyss
♡ https://t.co/CvWQsqjrKr
♡ https://t.co/W2QZmZLC5q

💗Epiphany
♡ https://t.co/Wan8pmgCHO
♡ https://t.co/NAPZ7yp3gU

🌙Moon
♡ https://t.co/Bjziuk7ipn
♡ https://t.co/BYixrVcCkL

🌃Tonight
♡ https://t.co/oah6YURJzJ

🕊Awake
♡ https://t.co/agLr7hoxKy
♡ https://t.co/Hte1GlRNuF https://t.co/61ONwmZ3gV

🐹🐰🐨Stay
♡ https://t.co/1S9f7UQW0V
♡ https://t.co/wpg5KfR0xO

🐹🐰🐿Jamais vu
♡ https://t.co/XMjIoRr7g7
♡ https://t.co/uxCFIPwXK4

🐹🐯It's definitely you
♡ https://t.co/X0h1xnuZ7T

🐹🐰🐱So far away
♡ https://t.co/MKsGeno5f3

뿌잉뿌잉 O(≧▽≦)O
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
청순미남섹시왕자JIN
2021. 1. 20. AM 0:03
아 .......귀여워........ㅠ💜
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
lucdi
2021. 1. 20. AM 0:13

진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
borahaejin
2021. 1. 20. AM 0:10

진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
LoveAngelJin
2021. 1. 20. AM 0:20

진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
이찌니코찌니석찌니이
2021. 1. 20. AM 0:05

진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Adeknya Abang
2021. 1. 20. AM 0:45
Kim Seokjin
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
illegirlyuena7
2021. 1. 20. AM 0:21
I miss Seokjinnie 🥺💜
Keep Supporting Jin & BTS 💜

Youtube
➡️Jin Songs
https://youtube.com/playlist?list=PL2zIekcKLV3eOO7ZDxuf1dDrcugEL5h59
➡️Jin MVs, songs, Ads, fancam
https://youtube.com/playlist?list=PL2zIekcKLV3cL9w7JSUAtPeVKQ03ivymN
➡️Jin Official Fancams
https://youtube.com/playlist?list=PL2zIekcKLV3cDKzbCazuE9smRbCtdGYM0

Spotify
➡️ BE x JIN focused
https://open.spotify.com/playlist/3MKnlFiTQKEoO4EtDD9NhU?si=QFRKd3JXSIifKEc6vKkHn
➡️JIN focused
https://open.spotify.com/playlist/4p4SuRO03mVfSuUtupc3kJ?si=CH1QV2hGQ_qQLec7kdRgw
➡️BTS BE Focused
https://open.spotify.com/playlist/7wMCmsf714SA4M38afUSIR?si=Fz6CLWWHQu-d5vJ2fNr6WQ

Soundcloud ➡️ Jin songs Playlist
https://soundcloud.app.goo.gl/yH9Et:Qd:A:fyNs:):


💜🌙🌌
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Anne
2021. 1. 20. AM 0:35
석진아 언제나 석진이 마음 곁에 함께할게
🌟Epiphany 110M streams on Spotify.
🌕Moon 109개국 아이튠즈 1위를 축하합니다.
🌕#MoonByJin 빛나는 순간들
@RollingStone
➖<2020 베스트송 25> 7위(순위에 있는 유일한 BTS 곡) bit.ly/37sxj8U
➖<역대 최고의 보이밴드송 75> 5위 bit.ly/37xTGtP
➖<2020 베스트 앨범 50> 'MOTS:7'의 하이 포인트 bit.ly/3gVf670
@billboard
➖<2020 베스트 앨범 50 : 빌보드 스태프 선정> 'MOTS:7' 수록곡 'Moon' 호평 bit.ly/3nuFKpQ


🎈YouTube
Abyss ‬https://youtu.be/aqtSOksH-NE
Epiphany https://youtu.be/fIkZOLsnoqY
Moon https://youtu.be/F5H3g0UR7CI
‪Life Goes On (Jin focus) @2020AMAs https://youtu.be/eb5UD5S7inw‬
‪Dynamite (Jin focus) @2020AMAs https://youtu.be/UoeLS6MPE2Q‬
Sing 'Dynamite' with me - Jin https://youtu.be/tc5opTEden8
Awake https://youtu.be/WYbrLlVelYk

🎈SoundCloud
Abyss bit.ly/3nyMov6
이 밤 bit.ly/34nzCrU


🎈멜론(24Hits) Moon 스밍하기

📍24시간에 1곡당 1인 1회 차트 반영‬
🍃매시간 트렌드에 반영되기 때문에 기존대로 매시간 스밍하기
🍃하루종일 차트인 유지 필수!!

📍곡 다운로드 중요‬
🍃최근 24시간 동안 이용량 중 스트리밍 40%, 다운로드 60% 차트 반영‬
🍃다운 받은 곡 삭제 후 다시 재생목록에 담아 스밍(스밍 곡 사이사이 다른 곡 넣어 전체반복)
🍃매일 지인분들에게 다운로드 독려‬

📍곡 BGM 다운/선물하기
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
이찌니코찌니석찌니이
2021. 1. 19. AM 1:40
내가 럽미님을 이렇게 사랑하다니깐..?
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
MCND_BVT²
2021. 1. 20. AM 0:10

진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
!!!!!우지화_우리가 있는 지금이 화양연화
2021. 1. 16. PM 1:06

진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
skily ( KST )
2021. 1. 20. AM 3:21

진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Sweetaehy
2021. 1. 20. AM 0:37

진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
알케이
2021. 1. 20. AM 0:49

진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
진진진진이
2021. 1. 20. AM 9:31

진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Jin♡Jin
2021. 1. 20. AM 0:23
귀욤진💜
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
alniarrr
2021. 1. 20. AM 10:06

진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
알제이누나
2021. 1. 20. AM 8:59
💜
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
me4jin
2021. 1. 20. AM 6:53

진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Kimchi_pancake_from_Serbia
2021. 1. 20. AM 1:27
💞 Today I was so busy and I am late to login here 😓 I hope all my friends are happy and healthy 💞
👇 Stream for Jin:
🌕 Abyss https://www.youtube.com/watch?v=aqtSOksH-NE
🌕 Epiphany https://www.youtube.com/watch?v=fIkZOLsnoqY&list=PLChnV2Z26ZrBBAWJqP5C-jWIjcFsO-XOS&index=2
🌕 Moon https://www.youtube.com/watch?v=F5H3g0UR7CI&list=PLChnV2Z26ZrBBAWJqP5C-jWIjcFsO-XOS&index=4
🌕 Awake https://www.youtube.com/watch?v=WYbrLlVelYk&t=53s

💕 Help with voting for Seokjin on MetKstar https://metkstar.com/post/list/239
💕 Vote for Suga`s birthday on Fan Plus 🙏

💜 Don`t forget to love yourself, stay healthy and be happy! 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜


진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
!*.·:·.✧sooaeee✧.·:·.*
2021. 1. 20. AM 0:26
Permisi
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Jjexlyn ✦
2021. 1. 20. AM 0:25
💜💜💜
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
나썬~♡
2021. 1. 18. PM 8:53

진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
최고JIN
2021. 1. 2. AM 0:03
어쩌면 이렇게 귀여울수있소?🐮💜 해삐뉴이어🎉
Let's be happy with Seokjin in the new year
아이튠즈 Moon 109개국 1위🌕 정보 확인✔️👇🏻
#석진이와_띄우는_109번째달

•Abyss by Jin👉🏻https://bit.ly/3qnhfg4
•Moon👉🏻https://youtu.be/F5H3g0UR7CI
•Epiphany👉🏻https://youtu.be/fIkZOLsnoqY
•Awake👉🏻https://youtu.be/WYbrLlVelYk
•Tonight👉🏻https://bit.ly/3oofX2x
•DYNAMITE👉🏻https://bit.ly/3lIQmzy
•Life Goes On👉🏻https://bit.ly/33M1bLb

🐹익디👉🏻https://bit.ly/34Hje5N (랜선 연말파티 함께 하고 싶은 스타는? ~1/2토)
🐹아차👉🏻https://m.idol-chart.com/
🐹두근👉🏻https://bit.ly/382cbXd (64강 ~1/2 오전11시)
🐹best idol👉🏻https://m.bestidol.co.kr (리셋: 월욜 오전6시 / 마감: 일욜 밤12시)
🐹팬앤스타(앱)👉🏻개인투표(⭐️모아서 투표해주세요. 마감: 월욜 낮12시)
🐹아이돌픽(앱)👉🏻(리셋:월욜 오전10시/마감:일욜 밤12시)
🐹팬플러스(앱)👉🏻추천인: 최고JIN
🐹K-POP Starpic(앱)
🐹아이돌챔프(앱)

🎧최고진 뮤스 list
👉🏻 https://bit.ly/2JEEm58
👉🏻 https://bit.ly/2WFV5s6
👉🏻 https://bit.ly/3nzPPBY
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
백운
2020. 12. 4. AM 0:01
지난 글이니 하트 주지 마시고 지나가주세요🙇‍♀️
찾아와주셔서 넘 감사합니다🙆‍♀️ 하트 ❌❌ 댓만 ⭕️⭕️
소중한 하트 저에게 말고 더 좋은 곳에 써주세요☺️

울 소중한 석진이🐹의
생일을 넘 축하합니다🥳🎉🎉✨🧡

#존재로도빛나는_석진아_생일축하해
#우리의달_석진아_생일축하해
#HAPPYJINDAY

배너 출처 : Stay On Team님💜
통사 출처 : HBD님💜
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
AMMYYY
2021. 1. 20. AM 7:05
방탄소년단 진 💕😊
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
김배루
2021. 1. 20. AM 7:58
😗
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
ꜱᴇᴄʀᴇᴛ
2021. 1. 20. AM 6:20

진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
DANNY^
2021. 1. 19. AM 7:24
https://n.news.naver.com/entertain/article/108/0002924679
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Latinᴮᴱ
2021. 1. 17. PM 8:54
😍😍🤤💜
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Aakriti_AES
2021. 1. 18. PM 3:49
💜
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
lymoonmina01
2021. 1. 20. AM 0:12

진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Jinjinieeee1204
2021. 1. 20. AM 9:33

진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Seokjinieee1204
2021. 1. 20. AM 9:31

진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
마이러버김석진
2021. 1. 20. AM 1:49
흑백도 잘생깅 석진
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
sizukudd
2020. 12. 5. AM 8:38
💗JIN’s Media
https://twitter.com/diana10754154/status/1316919272359211010?s=21

🎉JIN’s Vote
https://twitter.com/sizukudd1204/status/1316924200423165953?s=21

🎺JIN's brand ranking
https://twitter.com/diana10754154/status/1297117137018867712?s=21
진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Seok jin Indonesia
2021. 1. 20. AM 8:46

진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
코오래
2021. 1. 20. AM 0:23

진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
Вяєα∂ Gєиιє
2021. 1. 20. AM 0:16

진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
seokjinnie014
2021. 1. 20. AM 8:03

진_방탄소년단
Vote
Comment
Share
schedule2021. 1. 20. Wed
2021. 1.
SunMonTueWedThuFriSat
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31