백현_EXO
백현_EXO
백현_EXO
백현_EXO백현EXO
백현_EXOcommunity
JustForBaek
2020. 9. 20. AM 0:33

백현_EXO
Vote
Comment
Share
玥汐宝宝~ 中站
2020. 9. 20. AM 0:00
9.19 投票截图👇👇
http://t.cn/A6UFW3z4
还请各位贤骑继续支持伯贤中站玥汐宝宝~🍒
每天抛天天给玥汐即可,让我们一起守护天才爱豆边伯贤❤️❤️
审核群QQ ​1045377090
백현_EXO
Vote
Comment
Share
변바들 ´ㅅ`
2020. 9. 20. AM 0:10

백현_EXO
Vote
Comment
Share
锦妤NANA
2020. 9. 19. PM 11:22

백현_EXO
Vote
Comment
Share
!!!!! 백현이편_BBH
2020. 9. 20. AM 0:27

백현_EXO
Vote
Comment
Share
Baekhyunyn
2020. 9. 20. AM 0:19

백현_EXO
Vote
Comment
Share
큥아0506
2020. 9. 20. AM 0:55
늘 항상 언제나 백현이 편 ♡
백현_EXO
Vote
Comment
Share
! 오월의 봄
2020. 8. 22. PM 10:00
🍭🍬🍭🍬🍭'ㅅ'🍬🍭🍬🍭🍬

09.20 00:30kst 본계,부계 3하트 완료

200805 이후 시상식 투표나 생일 외 에는 에버❌
백현_EXO
Vote
Comment
Share
변백현
2020. 9. 20. AM 0:01
6개계정 핱배달완료~~~❤
백현_EXO
Vote
Comment
Share
빛나는 백이 현이
2020. 9. 20. AM 0:00
🍬친추부탁드려요🍬
매일 하트 3개(3-4개) 주고받으실 분만 부탁드려요!
미접속, 하트 2개이하 정리합니다🥺

백현_EXO
Vote
Comment
Share
백현이네코코
2020. 9. 20. AM 6:52

백현_EXO
Vote
Comment
Share
fms12345@
2020. 9. 20. AM 1:33

백현_EXO
Vote
Comment
Share
takasi1
2020. 9. 20. AM 0:06

백현_EXO
Vote
Comment
Share
앙글큐이♡
2020. 9. 20. PM 2:56

백현_EXO
Vote
Comment
Share
혀니웃음에행복한에리
2020. 9. 20. AM 0:14

백현_EXO
Vote
Comment
Share
Jasmine Lee
2020. 9. 20. AM 0:04
🧡🧡🧡🧡🧡🧡
백현_EXO
Vote
Comment
Share
큥이2
2020. 9. 20. AM 9:34
백현이 편

하루 3번이상 하트 보내주실분만 친추해주세요 ✨
백현_EXO
Vote
Comment
Share
only4b
2020. 9. 20. AM 8:36
백현이 행복하자💕
백현_EXO
Vote
Comment
Share
JaneLovesBBH♡
2020. 9. 20. AM 8:41

백현_EXO
Vote
Comment
Share
현이백
2020. 9. 20. AM 0:05

백현_EXO
Vote
Comment
Share
きり
2020. 9. 20. AM 0:37

백현_EXO
Vote
Comment
Share
몬나니'.ㅅ'
2020. 9. 20. PM 1:30

백현_EXO
Vote
Comment
Share
b56hyun
2020. 9. 20. PM 4:42

백현_EXO
Vote
Comment
Share
뽀큥
2020. 9. 20. AM 0:00
🖤🤍🖤
백현_EXO
Vote
Comment
Share
은_비
2020. 8. 3. PM 10:26

백현_EXO
Vote
Comment
Share
BBH461
2020. 9. 20. AM 1:00

백현_EXO
Vote
Comment
Share
뽀후
2020. 9. 20. AM 0:03
데일리만 ♥
백현_EXO
Vote
Comment
Share
✨BAEK 1485 ☀️
2020. 8. 12. PM 5:31

백현_EXO
Vote
Comment
Share
변백현!
2020. 9. 20. AM 0:17

백현_EXO
Vote
Comment
Share
Weareone EXOLINA 2
2020. 9. 8. AM 10:23
Streaming EXO's MV :
1. Xiumin "You" (10M)
https://t.co/CmzGcSvenG

2. Power (100M)
https://t.co/96SCGQjqfg

3. Mama (100M)
https://t.co/K5s5ZM70eH

4. Obsession (200M)
https://t.co/cefyFX9mH4

5. Tempo (200M)
https://t.co/VmoKsJZ9ar

6. Kokobop (300M)
https://t.co/vHfILvio8y

7. Loveshot (400M)
https://t.co/Jf8d7z5YOK

8. Monster (400M)
https://t.co/dbmfAJanea

9. Telephone (15M)
https://t.co/9Y2FJGTU0X

10. Nothin' (10M)
https://t.co/ne7lYkhSB1

11. On Me (10M)
https://t.co/m0zoiApLMa

12. 1 Billion Views (15M)
https://t.co/Ri1qNtbAX1


👇🏻👇🏻👇🏻
Check YT Playlist :
https://t.co/gT0YRb8tBx


Streaming on Spotify :
1 Day - 1 Album

The 6th Album "OBSESSION"
https://t.co/aj1TGiVaEV

#EXO #엑소

@weareoneexoIna
EXOL 🇮🇩 EXOLINA
백현_EXO
Vote
Comment
Share
fluffy_kyoong
2020. 9. 20. PM 3:42

백현_EXO
Vote
Comment
Share
陆时熠
2020. 9. 19. PM 5:07

백현_EXO
Vote
Comment
Share
엑소 사랑하자영원히__
2020. 9. 20. AM 8:45

백현_EXO
Vote
Comment
Share
댕댕이러뷰
2020. 9. 20. AM 0:27

백현_EXO
Vote
Comment
Share
멍뭉이누너
2020. 9. 20. AM 0:20
행복하자~♡♡♡
백현_EXO
Vote
Comment
Share
아리큥큥
2020. 9. 20. AM 0:05

백현_EXO
Vote
Comment
Share
백이 현이
2020. 9. 20. AM 0:02

백현_EXO
Vote
Comment
Share
뽀뽀후'ㅅ'
2020. 9. 20. AM 0:20

백현_EXO
Vote
Comment
Share
백현아골반보험들자
2020. 9. 20. AM 0:42

백현_EXO
Vote
Comment
Share
말랑뽀짝변백현이미래다
2020. 9. 20. AM 1:11
🍓
백현_EXO
Vote
Comment
Share
5월의백혀니
2020. 9. 18. AM 10:52

백현_EXO
Vote
Comment
Share
핑꾸백혀나
2020. 9. 20. AM 0:57

백현_EXO
Vote
Comment
Share
EXOnL
2020. 9. 20. AM 1:14
배켜나~🥰오늘도 행복하쟈~🐶🍓💕🌟🌸💋

🌏BAEKHYUN 백현 '공중정원 Live Video 🌿
https://youtu.be/ddu8Lo4c4jU
🍭 BAEKHYUN 백현 'Candy' MV🍭
https://youtu.be/gmgcRWxhmqY

🍓🌸🐶큥튜브🐶 🌸🍓
https://www.youtube.com/c/baekhyun

🍇스밍스밍🍇streaming like breathing🍇
EXO-SC 세훈&찬열 '10억뷰 (1 Billion Views) (Feat. MOON)' MV 🐥🐕
https://youtu.be/9sLaT9eHAYQ
SUHO 수호 '사랑, 하자 (Let’s Love)' MV 🐰
https://youtu.be/Ygrv55VRRas
EXO 엑소 ‘Obsesseon” MV 🦋
https://youtu.be/uxmP4b2a0uY
BAEKHYUN ‘UN Village’ MV🍓
https://youtu.be/-EfjXQgE1e8
CHEN 첸 ‘우리 어떻게 할까요MV 🦖
https://youtu.be/AO1OqWwKj1A
D.O. ‘괜찮아도괜찮아’ 🐧
https://youtu.be/j2aQ_NqeTNw
XIUMIN ‘이유’ 🐱
https://youtu.be/0p-O4smRVF4
EXO 엑소 "Love Shot" 💎
https://youtu.be/pSudEWBAYRE
EXO 엑소 'Tempo' 🏎
https://youtu.be/iwd8N6K-sLk
EXO-CBX (첸백시) '花요일' 🌸
https://youtu.be/IdssuxDdqKk
엑소 'CALL ME BABY' 💋
https://youtu.be/yWfsla_Uh80
엑소 'LOVE ME RIGHT' 🏈
https://youtu.be/RuqaVryDRd0
엑소 '중독' 💯
https://youtu.be/TI0DGvqKZTI
엑소 'Monster' 💘
https://youtu.be/KSH-FVV
백현_EXO
Vote
Comment
Share
葡萄啵贤
2020. 9. 20. AM 10:02

백현_EXO
Vote
Comment
Share
제로뽀
2020. 9. 20. AM 0:00

백현_EXO
Vote
Comment
Share
D.hyo
2020. 9. 20. AM 0:10

백현_EXO
Vote
Comment
Share
风疯
2020. 9. 20. AM 0:27

https://www.vlive.tv/video/199328

백현_EXO
Vote
Comment
Share
bbunnybee
2020. 9. 20. AM 10:04

백현_EXO
Vote
Comment
Share
큥큥 '.ㅅ'
2020. 9. 20. AM 1:48

백현_EXO
Vote
Comment
Share
엑스백현
2020. 9. 20. AM 1:01

백현_EXO
Vote
Comment
Share
schedule2020. 9. 20. Sun
2020. 9.
SunMonTueWedThuFriSat
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30