TEMPEST
TEMPEST
TEMPEST
TEMPESTTEMPEST
TEMPESTcommunity
Sao Dao
12/06/2023 2:03:16 AM
https://youtu.be/O0qx1uZQKtQ?si=fZH6Az5PaEu7OQUS #TEMPEST
Vote
Comment
Share
Thu Thảo Nguyễn Thị
12/06/2023 1:30:39 AM
https://youtu.be/xIsjjLuCKP8?si=qrLSs4b4P4AgWpVe
Vote
Comment
Share
Phúc Lương
12/06/2023 1:55:37 AM
banner 1
💗💗💗Vote vào link hoặc ảnh freesize (chữ nhật) hoặc
VOTE HERE 🔥🔥
[banner 1,2,3] ♡
𝙎𝙩𝙧𝙚𝙖𝙢 𝙡𝙞𝙣𝙠𝙨 :
𝐘𝐎𝐔𝐓𝐔𝐁𝐄 :  Vroom vroom: https://youtu.be/5rsVcazChAQ?si=5l8ACerURECKYCLE
🔗Stream Link MV Dangerous: https://youtu.be/rutBKYlNfyM
🔗 'Dragon(飛上)' M/V :https://youtube.com/watch?v=ZOZDznZYJkU&feature=share
🔗'Bad news'MV: https://t.co/EAKr07UDW9
🔗 Can't Stop Shining MV : https://t.co/8hUd4hnYwp
𝐈𝐓𝐔𝐍𝐄𝐒 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄:
🔗 https://t.co/Et4U1aBH1h
𝐌𝐄𝐋𝐎𝐍:
🔗https://t.co/RU9GXR9PP8
🔗https://t.co/jbeHqLxEze
𝐆𝐄𝐍𝐈𝐄:
https://t.co/c9ouRb9wTK
TEMPEST
Vote
Comment
Share
Phúc Lương
12/06/2023 1:55:28 AM
banner 2
😍😍😍Các cách tích tim trên Choeaedol
A. Đối với tim vĩnh cửu:
1: điểm danh nhận tim: 3 ngày liên tiếp nhận 150 tim, 6 ngày liên tiếp nhận 300 tim, 9 ngày liên tiếp nhận 1000 tim.
2. Xem quảng cáo: Cứ 30 phút xem được 5 quảng cáo
3. Làm nhiệm vụ của Choeaedol: mỗi ngày Choeaedol sẽ làm mới nhiệm vụ trong Trạm trái tim, tùy nhiệm vụ
4. Đăng 1 ảnh vuông nhận 100 tim, 1 link youtube nhận 100 tim. Sau 18h đăng 1 ảnh vuông nhận 100 tim
5. Vote tim hàng ngày vào bài đăng link hoặc ảnh freesize (ảnh hình chữ nhật) nhận lại 20% tim. Không vote vào ảnh vuông vì sẽ vỡ banner của idol
6. trả lời quiz trong idol quiz tiếng anh nữa, ngày 3 lần mỗi lần 100 câu, chọn vô tempest trả lời nhìu câu hỏi dễ á
B. Đối với tim hàng ngày
1. Mỗi ngày nhận thưởng số tim hàng ngày
2. Mở hộp trái tim: cứ 4 tiếng mở được 10 hộp trái tim (nếu xem xong qc, nếu không xem qc thì mở được 5 hộp)
3. Add 300 bạn bè, mỗi ngày gửi 3 tim và nhận tim (tối đa >900)
TEMPEST
Vote
Comment
Share
Phúc Lương
12/06/2023 1:55:20 AM
banner 3
https://youtu.be/-qZSGxRrGGg?si=ryKw17YJVPa3Ti-n
TEMPEST
Vote
Comment
Share
Sao Dao
12/06/2023 2:02:41 AM
#TEMPEST
TEMPEST
Vote
Comment
Share
Siian04
12/06/2023 1:53:38 AM
https://youtube.com/shorts/PvmyolcPgG8?si=Dj-WVccgaOE7U40e
TEMPEST
Vote
Comment
Share
Phúc Lương
12/06/2023 1:44:19 AM

TEMPEST
Vote
Comment
Share
Phúc Lương
12/06/2023 1:44:06 AM
https://youtu.be/dAnm8VnL-Kc?si=JlpORK-Wj1y1Bl2u
TEMPEST
Vote
Comment
Share
Vyaccnew+@
12/06/2023 1:33:23 AM
https://youtube.com/shorts/iCoEAtQvtzQ?si=l84f_6lmWgnIMSVb
TEMPEST
Vote
Comment
Share
Thu Thảo Nguyễn Thị
12/06/2023 1:30:52 AM

TEMPEST
Vote
Comment
Share
! Lisa0678902
12/06/2023 12:39:17 AM
https://youtu.be/3I_oWIYtMSU?si=S-g2_MofWXuzLJ7D
TEMPEST
Vote
Comment
Share
! Lisa0678902
12/06/2023 12:35:52 AM

TEMPEST
Vote
Comment
Share
❗Nicaa
12/06/2023 12:31:31 AM
https://youtu.be/mUaa69xlEKM?si=hKYhAUi5FY76oiJb
TEMPEST
Vote
Comment
Share
❗Nicaa
12/06/2023 12:30:59 AM

TEMPEST
Vote
Comment
Share
! Havypika
12/06/2023 12:25:19 AM
https://youtube.com/shorts/kaDNeMVXO3o?si=AxBs8jKuc7qgtfif
TEMPEST
Vote
Comment
Share
! Hạ Vy
12/06/2023 12:23:15 AM
https://youtu.be/GsIGPpBvLeQ?si=Ui87_yHkoC-WliIA
TEMPEST
Vote
Comment
Share
! Hạ Vy
12/06/2023 12:22:59 AM

TEMPEST
Vote
Comment
Share
! Vy2
12/06/2023 12:20:04 AM
https://youtube.com/shorts/U97stjSE36c?si=t94rqE2BDj1XgriD
TEMPEST
Vote
Comment
Share
! Vy2
12/06/2023 12:19:35 AM

TEMPEST
Vote
Comment
Share
! Hạ Vy 1
12/06/2023 12:11:08 AM

TEMPEST
Vote
Comment
Share
Eunchan iE.
12/05/2023 11:15:28 PM
https://youtube.com/watch?v=wRpw455NoLs&si=xWFvOsBhUhbbbPcQ
TEMPEST
Vote
Comment
Share
Vyaccnew+@
12/05/2023 10:56:01 PM

TEMPEST
Vote
Comment
Share
Hachaeng
12/05/2023 10:30:31 PM

TEMPEST
Vote
Comment
Share
Hachaeng
12/05/2023 10:29:48 PM
https://youtu.be/O0qx1uZQKtQ?si=ZFHWC7fOKN68XS_l
TEMPEST
Vote
Comment
Share
Irisilu
12/05/2023 10:27:34 PM

TEMPEST
Vote
Comment
Share
Irisilu
12/05/2023 10:27:17 PM
https://youtu.be/avgMrJfoUec?si=eONY49qnSGGy0oa7
TEMPEST
Vote
Comment
Share
Vũ Xuân 02294
12/05/2023 10:16:36 PM

TEMPEST
Vote
Comment
Share
! Vyhh8903
12/05/2023 10:05:08 PM

TEMPEST
Vote
Comment
Share
! Siiii
12/05/2023 10:04:35 PM

TEMPEST
Vote
Comment
Share
! Vyaccnew !
12/05/2023 9:58:24 PM

TEMPEST
Vote
Comment
Share
! Hhvy8905
12/05/2023 9:58:22 PM

TEMPEST
Vote
Comment
Share
! Hạ Vy
12/05/2023 9:31:07 PM
🔥🔥🔥
TEMPEST
Vote
Comment
Share
! Hạ Vy
12/05/2023 9:28:48 PM

TEMPEST
Vote
Comment
Share
Higo
12/05/2023 9:25:44 PM

TEMPEST
Vote
Comment
Share
Higo
12/05/2023 9:25:02 PM
https://youtu.be/Nd6bfvdp9cc?si=mTTfASkpSarkDaRZ
TEMPEST
Vote
Comment
Share
Higo Higo
12/05/2023 9:19:47 PM

TEMPEST
Vote
Comment
Share
Higo Higo
12/05/2023 9:19:04 PM
https://youtu.be/_ZYlymbLk4k?si=aElggoI0JhfJnsLc
TEMPEST
Vote
Comment
Share
Phúc Lương
12/05/2023 9:18:22 PM
https://youtu.be/-qZSGxRrGGg?si=ryKw17YJVPa3Ti-n
TEMPEST
Vote
Comment
Share
IE-Hanbin
12/05/2023 8:33:49 PM


https://youtube.com/shorts/d9qjZXrf0kA?si=GxfHD_UQkvLTHuAD
TEMPEST
Vote
Comment
Share
IE-Hanbin
12/05/2023 8:33:34 PM

TEMPEST
Vote
Comment
Share
IE-Hanbin
12/05/2023 8:33:21 PM

TEMPEST
Vote
Comment
Share
Oxxie07
12/05/2023 8:30:08 PM

TEMPEST
Vote
Comment
Share
Vũ Xuân 02294
12/05/2023 8:06:30 AM
https://youtube.com/shorts/d9qjZXrf0kA?si=irTo3xd7XCsFCeYt
TEMPEST
Vote
Comment
Share
Vũ Xuân 02294
12/05/2023 8:06:16 AM

TEMPEST
Vote
Comment
Share
Sao Dao
12/05/2023 3:02:02 AM
https://youtu.be/avgMrJfoUec?si=vuqtcjqZ0WVs5pHN #TEMPEST
TEMPEST
Vote
Comment
Share
Sao Dao
12/05/2023 3:01:26 AM
#TEMPEST
TEMPEST
Vote
Comment
Share
Phúc Lương
12/05/2023 2:31:17 AM
banner 1
💗💗💗Vote vào link hoặc ảnh freesize (chữ nhật) hoặc
VOTE HERE 🔥🔥
[banner 1,2,3] ♡
𝙎𝙩𝙧𝙚𝙖𝙢 𝙡𝙞𝙣𝙠𝙨 :
𝐘𝐎𝐔𝐓𝐔𝐁𝐄 :  Vroom vroom: https://youtu.be/5rsVcazChAQ?si=5l8ACerURECKYCLE
🔗Stream Link MV Dangerous: https://youtu.be/rutBKYlNfyM
🔗 'Dragon(飛上)' M/V :https://youtube.com/watch?v=ZOZDznZYJkU&feature=share
🔗'Bad news'MV: https://t.co/EAKr07UDW9
🔗 Can't Stop Shining MV : https://t.co/8hUd4hnYwp
𝐈𝐓𝐔𝐍𝐄𝐒 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄:
🔗 https://t.co/Et4U1aBH1h
𝐌𝐄𝐋𝐎𝐍:
🔗https://t.co/RU9GXR9PP8
🔗https://t.co/jbeHqLxEze
𝐆𝐄𝐍𝐈𝐄:
https://t.co/c9ouRb9wTK
TEMPEST
Vote
Comment
Share
Phúc Lương
12/05/2023 2:31:07 AM
banner 2
😍😍😍Các cách tích tim trên Choeaedol
A. Đối với tim vĩnh cửu:
1: điểm danh nhận tim: 3 ngày liên tiếp nhận 150 tim, 6 ngày liên tiếp nhận 300 tim, 9 ngày liên tiếp nhận 1000 tim.
2. Xem quảng cáo: Cứ 30 phút xem được 5 quảng cáo
3. Làm nhiệm vụ của Choeaedol: mỗi ngày Choeaedol sẽ làm mới nhiệm vụ trong Trạm trái tim, tùy nhiệm vụ
4. Đăng 1 ảnh vuông nhận 100 tim, 1 link youtube nhận 100 tim. Sau 18h đăng 1 ảnh vuông nhận 100 tim
5. Vote tim hàng ngày vào bài đăng link hoặc ảnh freesize (ảnh hình chữ nhật) nhận lại 20% tim. Không vote vào ảnh vuông vì sẽ vỡ banner của idol
6. trả lời quiz trong idol quiz tiếng anh nữa, ngày 3 lần mỗi lần 100 câu, chọn vô tempest trả lời nhìu câu hỏi dễ á
B. Đối với tim hàng ngày
1. Mỗi ngày nhận thưởng số tim hàng ngày
2. Mở hộp trái tim: cứ 4 tiếng mở được 10 hộp trái tim (nếu xem xong qc, nếu không xem qc thì mở được 5 hộp)
3. Add 300 bạn bè, mỗi ngày gửi 3 tim và nhận tim (tối đa >900)
TEMPEST
Vote
Comment
Share
Phúc Lương
12/05/2023 2:30:58 AM
banner 3
https://youtu.be/-qZSGxRrGGg?si=ryKw17YJVPa3Ti-n
TEMPEST
Vote
Comment
Share
schedule2023. 12. 6. Wed
2023. 12.
SunMonTueWedThuFriSat