Seo Youngeun_Kep1er
Seo Youngeun_Kep1er
Seo Youngeun_Kep1er
Seo Youngeun_Kep1erSeo YoungeunKep1er
Seo Youngeun_Kep1ercommunity
SORA.000
04/13/2024 8:56:48 AM

서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
uri_youngeun
12/27/2023 11:28:30 PM
HBD♡
서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
rin-youngeun
04/13/2024 12:35:19 AM
⛅️1등글 // 1st 출처:노야님 제출:방울님

💗Grand Prix💗
https://youtu.be/4nAdvTkoP1Q?si=1vDR-QgEAuKqglq7

💗Galileo💗
https://youtu.be/_Uvi-FgAsy4?si=GIWsQut4URlQwWaO

💗Giddy🐈‍⬛💗
https://youtu.be/w9ueRzymcU0

💗I do! Do you?💗
https://youtu.be/tJG13dtV464

💗We Fresh💗
https://youtu.be/zkvIzKwzYNc

💗Wing Wing💗
https://youtu.be/eK4i2oN8jCk

💗Up!💗
https://youtu.be/hr-325mclek

💖WA DA DA 💖
https://youtu.be/n0j5NPptyM0

📌 배너가 깨지지 않도록 사진은 직사각형 사이즈를 올려주세요.
📌Don’t break the banner, post on free size.

🔅평일배너 모집 // Daily banner recruitment.

🔅기념일배너 모집 // Anniversary banner recruitment.

🔅서영은컴 배너 제출 // Banner Submit
〈Open chat〉
https://open.kakao.com/o/sAhtQKse

〈e-mail〉
youngeun.choeaedol@gmail.com

🔅Banner vote

Banner1 > Banner 2 > Banner 3

Don't save banner.

< banner size: 1500:500 >

[관리자] Manager contact
https://open.kakao.com/o/sfZnKjve

서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
rin-youngeun
04/13/2024 12:34:53 AM
⛅️2등글 // 2nd 출처:노야님 제출:방울님  

🤍Yorushika 左右盲 Coverd by YOUNGEUN
https://youtu.be/xURoGJSzrkU?si=BjUFM87zd705OkUh

💗백아(Baek.a) 첫사랑 Cover by YOUNGEUN💗
https://youtu.be/_poM2zhWFqI


•2차 가공 홈마님 링크•

[사진]
Perpetuum 님 (2차 가공⭕️ 로고 크롭❌)
https://t.co/395CxQAHKo
1227vitalityeun님 (❗️출처 남겨주세요❗️)
https://t.co/AeRuHsPgUT

[공식]
케플러 인스타그램
https://t.co/PwcuWx5Lky
케플러 트위터
https://t.co/KCKGBRDUna
영은 사진 (걸스플래닛999)
https://t.co/JcTg7db6uu

[움짤]
영원은, 님
https://t.co/UTUQaO35m1
서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
rin-youngeun
04/13/2024 12:34:28 AM
⛅️3등글 // 3rd 출처:노야님   제출:방울님  

🌙Galileo 서영은 직캠🌙
MCOUNTDOWN
https://youtu.be/EZJ-rkJLHxU?si=dJQjy5AA6ym0rD8-

🌟Giddy 서영은 직캠🌟

COMEBACK SHOW
🔅Giddy
https://youtu.be/yOLhHY7U-L8
https://youtu.be/PA7qw_BYBrQ
🔆I do! Do you?
https://youtu.be/YsRjn4aZp8Q
🔅Back to the city
https://youtu.be/Hh2UTOYRNUU
https://youtu.be/KCLvF5OCASQ

MCOUNTDOWN
https://youtu.be/grt7OLFIi_Q

STUDIO CHOOM
https://youtu.be/yk9EckFZ4BM

Music Bank
https://youtu.be/Uy1yqfGOQ_s
https://youtu.be/cRZPWFJOAmY

Show! Music core
https://youtu.be/SZlqmyYK020
https://youtu.be/49N1dwcKb2Q

Inkigayo
https://youtu.be/toyW2XldB84
https://youtu.be/V6yG2Zh9fpk

Show Champion
https://youtu.be/A5EG2DSKeWU

THE SHOW
https://youtu.be/30ARevRZ9Kk?si=JnXlAzsw7GPK8tdZ

https://youtu.be/9ejmS6AJGus?si=DBW7AVSL-Dal4xUp

⭐We Fresh 서영은 직캠⭐

Inkigayo
https://youtu.be/Ae0N5ePa8LM

Music Bank
https://youtu.be/n0z6iHIzSfw

SHOW CHAMPION
https://youtu.be/0GGBmkRT7Vw

STUDIO CHOOM
https://youtu.be/Mhu9QcWdo0Y

Mcountdown
https://youtu.be
서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
SEOYOUNGEUNS
02/07/2024 8:45:38 PM

서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
TENORI
07/10/2023 9:34:28 AM

서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
SORA.000
04/13/2024 8:58:17 AM
https://youtube.com/watch?v=xURoGJSzrkU&si=jNAVIMblpjIF87Nk
서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
SORA.000
04/13/2024 8:56:14 AM

Vote
Comment
Share
anzu1227
04/13/2024 3:38:04 AM

Vote
Comment
Share
anzu1227
04/13/2024 3:34:32 AM

서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
jinta
04/13/2024 12:53:12 AM
https://youtube.com/watch?v=UJ6iZ7t5FLo&si=MS9BXuKuEhNCTPUi
서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
jinta
04/12/2024 11:58:46 PM

서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
kietag
04/12/2024 11:17:29 PM

서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
4on
04/12/2024 9:50:07 PM

서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
ときょ
04/12/2024 8:19:09 AM

서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
SORA.000
04/12/2024 7:39:43 AM
https://youtube.com/watch?v=xURoGJSzrkU&si=5vaS1QNivW-tpL3W
서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
SORA.000
04/12/2024 7:39:12 AM

Vote
Comment
Share
SORA.000
04/12/2024 7:38:14 AM

서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
anzu1227
04/12/2024 4:02:40 AM

Vote
Comment
Share
anzu1227
04/12/2024 4:01:19 AM

서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
anzu1227
04/12/2024 4:00:03 AM
https://youtube.com/watch?v=xURoGJSzrkU&si=dGH9cPwwy82CoPmn
서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
TENORI
04/12/2024 2:07:13 AM

서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
SEOYOUNGEUN
04/12/2024 12:37:52 AM
Kep1going 대박날자~
서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
rin-youngeun
04/12/2024 12:34:50 AM
⛅️1등글 // 1st 출처:베리젬님 제출:방울님

💗Grand Prix💗
https://youtu.be/4nAdvTkoP1Q?si=1vDR-QgEAuKqglq7

💗Galileo💗
https://youtu.be/_Uvi-FgAsy4?si=GIWsQut4URlQwWaO

💗Giddy🐈‍⬛💗
https://youtu.be/w9ueRzymcU0

💗I do! Do you?💗
https://youtu.be/tJG13dtV464

💗We Fresh💗
https://youtu.be/zkvIzKwzYNc

💗Wing Wing💗
https://youtu.be/eK4i2oN8jCk

💗Up!💗
https://youtu.be/hr-325mclek

💖WA DA DA 💖
https://youtu.be/n0j5NPptyM0

📌 배너가 깨지지 않도록 사진은 직사각형 사이즈를 올려주세요.
📌Don’t break the banner, post on free size.

🔅평일배너 모집 // Daily banner recruitment.

🔅기념일배너 모집 // Anniversary banner recruitment.

🔅서영은컴 배너 제출 // Banner Submit
〈Open chat〉
https://open.kakao.com/o/sAhtQKse

〈e-mail〉
youngeun.choeaedol@gmail.com

🔅Banner vote

Banner1 > Banner 2 > Banner 3

Don't save banner.

< banner size: 1500:500 >

[관리자] Manager contact
https://open.kakao.com/o/sfZnKjve

서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
rin-youngeun
04/12/2024 12:34:23 AM
⛅️2등글 // 2nd 출처:베리젬님 제출:방울님  

🤍Yorushika 左右盲 Coverd by YOUNGEUN
https://youtu.be/xURoGJSzrkU?si=BjUFM87zd705OkUh

💗백아(Baek.a) 첫사랑 Cover by YOUNGEUN💗
https://youtu.be/_poM2zhWFqI


•2차 가공 홈마님 링크•

[사진]
Perpetuum 님 (2차 가공⭕️ 로고 크롭❌)
https://t.co/395CxQAHKo
1227vitalityeun님 (❗️출처 남겨주세요❗️)
https://t.co/AeRuHsPgUT

[공식]
케플러 인스타그램
https://t.co/PwcuWx5Lky
케플러 트위터
https://t.co/KCKGBRDUna
영은 사진 (걸스플래닛999)
https://t.co/JcTg7db6uu

[움짤]
영원은, 님
https://t.co/UTUQaO35m1
서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
rin-youngeun
04/12/2024 12:33:53 AM
⛅️3등글 // 3rd 출처:베리젬님   제출:방울님  

🌙Galileo 서영은 직캠🌙
MCOUNTDOWN
https://youtu.be/EZJ-rkJLHxU?si=dJQjy5AA6ym0rD8-

🌟Giddy 서영은 직캠🌟

COMEBACK SHOW
🔅Giddy
https://youtu.be/yOLhHY7U-L8
https://youtu.be/PA7qw_BYBrQ
🔆I do! Do you?
https://youtu.be/YsRjn4aZp8Q
🔅Back to the city
https://youtu.be/Hh2UTOYRNUU
https://youtu.be/KCLvF5OCASQ

MCOUNTDOWN
https://youtu.be/grt7OLFIi_Q

STUDIO CHOOM
https://youtu.be/yk9EckFZ4BM

Music Bank
https://youtu.be/Uy1yqfGOQ_s
https://youtu.be/cRZPWFJOAmY

Show! Music core
https://youtu.be/SZlqmyYK020
https://youtu.be/49N1dwcKb2Q

Inkigayo
https://youtu.be/toyW2XldB84
https://youtu.be/V6yG2Zh9fpk

Show Champion
https://youtu.be/A5EG2DSKeWU

THE SHOW
https://youtu.be/30ARevRZ9Kk?si=JnXlAzsw7GPK8tdZ

https://youtu.be/9ejmS6AJGus?si=DBW7AVSL-Dal4xUp

⭐We Fresh 서영은 직캠⭐

Inkigayo
https://youtu.be/Ae0N5ePa8LM

Music Bank
https://youtu.be/n0z6iHIzSfw

SHOW CHAMPION
https://youtu.be/0GGBmkRT7Vw

STUDIO CHOOM
https://youtu.be/Mhu9QcWdo0Y

Mcountdown
https://youtu.b
서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
nana_young
04/11/2024 11:15:43 PM

서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
ときょ
04/11/2024 10:39:42 PM
https://youtube.com/watch?v=zXERqinXI4E&si=fnPEAgfA_zbTcawV
서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
4on
04/11/2024 8:36:03 PM

서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
jinta
04/11/2024 2:48:11 PM
https://youtube.com/watch?v=_poM2zhWFqI&si=vZzZSkwHI-FS1Nbc
서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
TENORI
04/11/2024 10:16:49 AM

서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
ときょ
04/11/2024 9:28:05 AM

서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
SORA.000
04/11/2024 9:01:07 AM
https://youtube.com/watch?v=zXERqinXI4E&si=3Cj9bNZ4Ln_znn4C
서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
SORA.000
04/11/2024 9:00:36 AM

Vote
Comment
Share
SORA.000
04/11/2024 8:45:57 AM

서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
anzu1227
04/11/2024 2:03:20 AM

Vote
Comment
Share
anzu1227
04/11/2024 1:58:45 AM

서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
rin-youngeun
04/10/2024 11:58:30 PM
⛅️1등글 // 1st 출처:베리젬님 제출:방울님

💗Grand Prix💗
https://youtu.be/4nAdvTkoP1Q?si=1vDR-QgEAuKqglq7

💗Galileo💗
https://youtu.be/_Uvi-FgAsy4?si=GIWsQut4URlQwWaO

💗Giddy🐈‍⬛💗
https://youtu.be/w9ueRzymcU0

💗I do! Do you?💗
https://youtu.be/tJG13dtV464

💗We Fresh💗
https://youtu.be/zkvIzKwzYNc

💗Wing Wing💗
https://youtu.be/eK4i2oN8jCk

💗Up!💗
https://youtu.be/hr-325mclek

💖WA DA DA 💖
https://youtu.be/n0j5NPptyM0

📌 배너가 깨지지 않도록 사진은 직사각형 사이즈를 올려주세요.
📌Don’t break the banner, post on free size.

🔅평일배너 모집 // Daily banner recruitment.

🔅기념일배너 모집 // Anniversary banner recruitment.

🔅서영은컴 배너 제출 // Banner Submit
〈Open chat〉
https://open.kakao.com/o/sAhtQKse

〈e-mail〉
youngeun.choeaedol@gmail.com

🔅Banner vote

Banner1 > Banner 2 > Banner 3

Don't save banner.

< banner size: 1500:500 >

[관리자] Manager contact
https://open.kakao.com/o/sfZnKjve

서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
rin-youngeun
04/10/2024 11:58:00 PM
⛅️2등글 // 2nd 출처:베리젬님 제출:방울님  

🤍Yorushika 左右盲 Coverd by YOUNGEUN
https://youtu.be/xURoGJSzrkU?si=BjUFM87zd705OkUh

💗백아(Baek.a) 첫사랑 Cover by YOUNGEUN💗
https://youtu.be/_poM2zhWFqI


•2차 가공 홈마님 링크•

[사진]
Perpetuum 님 (2차 가공⭕️ 로고 크롭❌)
https://t.co/395CxQAHKo
1227vitalityeun님 (❗️출처 남겨주세요❗️)
https://t.co/AeRuHsPgUT

[공식]
케플러 인스타그램
https://t.co/PwcuWx5Lky
케플러 트위터
https://t.co/KCKGBRDUna
영은 사진 (걸스플래닛999)
https://t.co/JcTg7db6uu

[움짤]
영원은, 님
https://t.co/UTUQaO35m1
서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
rin-youngeun
04/10/2024 11:57:37 PM
⛅️3등글 // 3rd 출처:베리젬님   제출:방울님  

🌙Galileo 서영은 직캠🌙
MCOUNTDOWN
https://youtu.be/EZJ-rkJLHxU?si=dJQjy5AA6ym0rD8-

🌟Giddy 서영은 직캠🌟

COMEBACK SHOW
🔅Giddy
https://youtu.be/yOLhHY7U-L8
https://youtu.be/PA7qw_BYBrQ
🔆I do! Do you?
https://youtu.be/YsRjn4aZp8Q
🔅Back to the city
https://youtu.be/Hh2UTOYRNUU
https://youtu.be/KCLvF5OCASQ

MCOUNTDOWN
https://youtu.be/grt7OLFIi_Q

STUDIO CHOOM
https://youtu.be/yk9EckFZ4BM

Music Bank
https://youtu.be/Uy1yqfGOQ_s
https://youtu.be/cRZPWFJOAmY

Show! Music core
https://youtu.be/SZlqmyYK020
https://youtu.be/49N1dwcKb2Q

Inkigayo
https://youtu.be/toyW2XldB84
https://youtu.be/V6yG2Zh9fpk

Show Champion
https://youtu.be/A5EG2DSKeWU

THE SHOW
https://youtu.be/30ARevRZ9Kk?si=JnXlAzsw7GPK8tdZ

https://youtu.be/9ejmS6AJGus?si=DBW7AVSL-Dal4xUp

⭐We Fresh 서영은 직캠⭐

Inkigayo
https://youtu.be/Ae0N5ePa8LM

Music Bank
https://youtu.be/n0z6iHIzSfw

SHOW CHAMPION
https://youtu.be/0GGBmkRT7Vw

STUDIO CHOOM
https://youtu.be/Mhu9QcWdo0Y

Mcountdown
https://youtu.b
서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
ときょ
04/10/2024 10:54:52 PM

서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
ときょ
04/10/2024 10:54:27 PM
https://youtube.com/watch?v=1MkHpV0I674&si=Fo9JuqtHk8ywnPap
서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
jinta
04/10/2024 9:14:39 PM
https://youtube.com/watch?v=xURoGJSzrkU&si=0gHSBN4D3B3VmyIB
서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
4on
04/10/2024 9:03:59 PM
https://youtube.com/watch?v=xURoGJSzrkU&si=qeI0l9o6eeK--JeH
서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
jinta
04/10/2024 10:36:58 AM
https://youtube.com/watch?v=zXERqinXI4E&si=kW6JaHdopyF23YbO
서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
uri_youngeun
04/10/2024 10:16:25 AM
https://youtu.be/_poM2zhWFqI
Vote
Comment
Share
SORA.000
04/10/2024 8:37:00 AM
https://youtube.com/watch?v=xURoGJSzrkU&si=izwrqJiU4tbQujW2
서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
SORA.000
04/10/2024 8:34:45 AM

Vote
Comment
Share
SORA.000
04/10/2024 8:34:06 AM

서영은_Kep1er
Vote
Comment
Share
schedule2024. 4. 13. Sat
2024. 4.
SunMonTueWedThuFriSat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30