Lee Eunsang_YOUNITE
Lee Eunsang_YOUNITE
Lee Eunsang_YOUNITE
7800
Lee Eunsang_YOUNITELee Eunsang_YOUNITELee EunsangYOUNITE
Lee Eunsang_YOUNITEcommunity
rhyme84
03/03/2024 9:19:01 AM
https://youtu.be/0zdM2H8tuT0
이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
03/03/2024 9:17:04 AM
3등글

은상이의 COVER 곡 스밍 LIST😍

#별_보러_가자
https://youtu.be/onHRe608Dvc

#세뇨리따
https://youtu.be/GWsMJivmpJQ

#넌_내게_특별하고
https://youtu.be/UeJtiZApdF0

#2월_29일
https://youtu.be/rzw_kTAuWQg

#바래다_줄게
https://youtu.be/II4ubLApMj8

#Strawberries_&_Cigarettes
https://youtu.be/KQpwMOHbCwI

#이_밤_꿈꾸는_듯한
https://youtu.be/WE2ZSf7DLGY

#내_입술_따뜻한_커피처럼
https://youtu.be/vur6X0F1Muk

#아로하
https://youtu.be/Bl0s_n4CrLg

#Anti-Hero
https://youtu.be/hf-sgdetIto

#숲
https://youtu.be/0zdM2H8tuT0

은상이 자작곡 스밍 LIST

#난_소극적인_사람이에요
https://youtu.be/WuEzOZ-BGl8

유나이트 COVER 곡 스밍 LIST

#Roses
https://youtu.be/Sa7YzYvktkQ

#WXY
https://youtu.be/osSc3EuMUVA

#하얀고백
https://youtu.be/a-IBzlCudLk

✔ 배너 출처 : 감사합니다❤

능금단 오늘도 화이팅👊

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
03/03/2024 9:16:30 AM
2등글

✔ 능금단 집중 ! 집중 !
배너팀 모집중입니다 !! 양식은 이와 같이 보내주세요~
양식 : 나이 / 하고싶은 이유 / 배너제작

✔ 궁금한 사항은 여기로 연락주세요 !!
https://open.kakao.com/o/soD9LKxb

공식 인스타그램

https://instagram.com/2eunsang_official?igshid=9zrlr447hpeb

https://instagram.com/younite_bnm?utm_medium=copy_link

공식 트위터

https://twitter.com/LES_BNM?s=09

https://twitter.com/YOUNITE_twt?t=Cmkxx2UZiQOG3gZqFsQ33Q&s=09

그룹 공식 트위터
https://twitter.com/YOUNITE_offcl?t=yL5hATH9siEUtk2aNBwAIg&s=09

공식 팬카페

http://cafe.daum.net/LeeEunSang-OFFICIAL

http://cafe.daum.net/YOUNITE

공식 홈페이지

http://www.brandnewmusic.co.kr/portfolio-item/leeeunsang/

http://www.brandnewmusic.co.kr/portfolio-item/younite/

능금단분들 오늘도 화이팅하세요👊😍

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme841
03/03/2024 12:24:02 AM

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme841
03/03/2024 12:23:24 AM
https://youtu.be/z8znCiVrix0?si=MBY50W4B3ReEJGzn
이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
이은상
03/02/2024 2:08:48 PM
1등글  | 공지방 |

은상이의 기념일을 위해 핱 모아주세요 능금단!❤

✔ 배너 모집중입니다.

이은상 사진가공 가능 홈마님 ( 출처 기재 꼭 해주세요 )
https://twitter.com/nodoubt_1026?s=09
https://twitter.com/mb_eunsang?s=09
https://twitter.com/palmpalmes?s=09

유나이트 이은상 홈마님(출처 필수)
https://twitter.com/ade__02?t=g0VPvxEp00JCU_woxkzA0w&s=09

이은상 사진가공 가능 움짤계 ( 출처 기재 꼭 해주세요 )
https://twitter.com/eunsang_mp4?s=09
https://twitter.com/eung_aa?s=09
https://twitter.com/autumnnight1026?s=09

✔ 관리자 외에는 스케줄표 ❌

✔ 배너출처 : 배너팀 감사합니다❤

#이은상_뷰티풀스카
https://youtu.be/DkKl1ainYqY

#이은상_뷰티풀스카_응원법
https://youtu.be/t3_lnUQzL8c

#이은상_노래하고_싶어
https://youtu.be/tKD4g1e3aME

#이은상_Mirage
https://youtu.be/rPivlUwnvXU

#이은상_샹들리에
https://youtu.be/XIHRXifOEpI

#이은상_뷰티풀선샤인
https://youtu.be/JX4rk2b5qG8

#이은상_뷰티풀선샤인_응원법
https://youtu.be/qJ1Csk1CzAw

#이은상_프롤로그_필름
https://youtu.be/VJ2JckZSJOs

✔ 궁금한 사항 & 배너 제출은 여기로 연락주세요!
https://open.kakao.com/o/soD9LKxb

능금단분들 오늘도 화이팅 하시고 행복하세요🙆‍♂️😍
이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
03/02/2024 9:57:46 AM
https://youtu.be/hf-sgdetIto?si=NpRgXHeurTNG9KaY
이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
03/02/2024 9:57:02 AM
3등글

은상이의 COVER 곡 스밍 LIST😍

#별_보러_가자
https://youtu.be/onHRe608Dvc

#세뇨리따
https://youtu.be/GWsMJivmpJQ

#넌_내게_특별하고
https://youtu.be/UeJtiZApdF0

#2월_29일
https://youtu.be/rzw_kTAuWQg

#바래다_줄게
https://youtu.be/II4ubLApMj8

#Strawberries_&_Cigarettes
https://youtu.be/KQpwMOHbCwI

#이_밤_꿈꾸는_듯한
https://youtu.be/WE2ZSf7DLGY

#내_입술_따뜻한_커피처럼
https://youtu.be/vur6X0F1Muk

#아로하
https://youtu.be/Bl0s_n4CrLg

#Anti-Hero
https://youtu.be/hf-sgdetIto

#숲
https://youtu.be/0zdM2H8tuT0

은상이 자작곡 스밍 LIST

#난_소극적인_사람이에요
https://youtu.be/WuEzOZ-BGl8

유나이트 COVER 곡 스밍 LIST

#Roses
https://youtu.be/Sa7YzYvktkQ

#WXY
https://youtu.be/osSc3EuMUVA

#하얀고백
https://youtu.be/a-IBzlCudLk

✔ 배너 출처 : 감사합니다❤

능금단 오늘도 화이팅👊

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
03/02/2024 9:56:29 AM
2등글

✔ 능금단 집중 ! 집중 !
배너팀 모집중입니다 !! 양식은 이와 같이 보내주세요~
양식 : 나이 / 하고싶은 이유 / 배너제작

✔ 궁금한 사항은 여기로 연락주세요 !!
https://open.kakao.com/o/soD9LKxb

공식 인스타그램

https://instagram.com/2eunsang_official?igshid=9zrlr447hpeb

https://instagram.com/younite_bnm?utm_medium=copy_link

공식 트위터

https://twitter.com/LES_BNM?s=09

https://twitter.com/YOUNITE_twt?t=Cmkxx2UZiQOG3gZqFsQ33Q&s=09

그룹 공식 트위터
https://twitter.com/YOUNITE_offcl?t=yL5hATH9siEUtk2aNBwAIg&s=09

공식 팬카페

http://cafe.daum.net/LeeEunSang-OFFICIAL

http://cafe.daum.net/YOUNITE

공식 홈페이지

http://www.brandnewmusic.co.kr/portfolio-item/leeeunsang/

http://www.brandnewmusic.co.kr/portfolio-item/younite/

능금단분들 오늘도 화이팅하세요👊😍

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
이은상
03/01/2024 5:23:50 PM
1등글  | 공지방 |

은상이의 기념일을 위해 핱 모아주세요 능금단!❤

✔ 배너 모집중입니다.

이은상 사진가공 가능 홈마님 ( 출처 기재 꼭 해주세요 )
https://twitter.com/nodoubt_1026?s=09
https://twitter.com/mb_eunsang?s=09
https://twitter.com/palmpalmes?s=09

유나이트 이은상 홈마님(출처 필수)
https://twitter.com/ade__02?t=g0VPvxEp00JCU_woxkzA0w&s=09

이은상 사진가공 가능 움짤계 ( 출처 기재 꼭 해주세요 )
https://twitter.com/eunsang_mp4?s=09
https://twitter.com/eung_aa?s=09
https://twitter.com/autumnnight1026?s=09

✔ 관리자 외에는 스케줄표 ❌

✔ 배너출처 : 배너팀 감사합니다❤

#이은상_뷰티풀스카
https://youtu.be/DkKl1ainYqY

#이은상_뷰티풀스카_응원법
https://youtu.be/t3_lnUQzL8c

#이은상_노래하고_싶어
https://youtu.be/tKD4g1e3aME

#이은상_Mirage
https://youtu.be/rPivlUwnvXU

#이은상_샹들리에
https://youtu.be/XIHRXifOEpI

#이은상_뷰티풀선샤인
https://youtu.be/JX4rk2b5qG8

#이은상_뷰티풀선샤인_응원법
https://youtu.be/qJ1Csk1CzAw

#이은상_프롤로그_필름
https://youtu.be/VJ2JckZSJOs

✔ 궁금한 사항 & 배너 제출은 여기로 연락주세요!
https://open.kakao.com/o/soD9LKxb

능금단분들 오늘도 화이팅 하시고 행복하세요🙆‍♂️😍
이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
03/01/2024 8:58:00 AM
3등글

은상이의 COVER 곡 스밍 LIST😍

#별_보러_가자
https://youtu.be/onHRe608Dvc

#세뇨리따
https://youtu.be/GWsMJivmpJQ

#넌_내게_특별하고
https://youtu.be/UeJtiZApdF0

#2월_29일
https://youtu.be/rzw_kTAuWQg

#바래다_줄게
https://youtu.be/II4ubLApMj8

#Strawberries_&_Cigarettes
https://youtu.be/KQpwMOHbCwI

#이_밤_꿈꾸는_듯한
https://youtu.be/WE2ZSf7DLGY

#내_입술_따뜻한_커피처럼
https://youtu.be/vur6X0F1Muk

#아로하
https://youtu.be/Bl0s_n4CrLg

#Anti-Hero
https://youtu.be/hf-sgdetIto

#숲
https://youtu.be/0zdM2H8tuT0

은상이 자작곡 스밍 LIST

#난_소극적인_사람이에요
https://youtu.be/WuEzOZ-BGl8

유나이트 COVER 곡 스밍 LIST

#Roses
https://youtu.be/Sa7YzYvktkQ

#WXY
https://youtu.be/osSc3EuMUVA

#하얀고백
https://youtu.be/a-IBzlCudLk

✔ 배너 출처 : 감사합니다❤

능금단 오늘도 화이팅👊

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
03/01/2024 8:57:35 AM
2등글

✔ 능금단 집중 ! 집중 !
배너팀 모집중입니다 !! 양식은 이와 같이 보내주세요~
양식 : 나이 / 하고싶은 이유 / 배너제작

✔ 궁금한 사항은 여기로 연락주세요 !!
https://open.kakao.com/o/soD9LKxb

공식 인스타그램

https://instagram.com/2eunsang_official?igshid=9zrlr447hpeb

https://instagram.com/younite_bnm?utm_medium=copy_link

공식 트위터

https://twitter.com/LES_BNM?s=09

https://twitter.com/YOUNITE_twt?t=Cmkxx2UZiQOG3gZqFsQ33Q&s=09

그룹 공식 트위터
https://twitter.com/YOUNITE_offcl?t=yL5hATH9siEUtk2aNBwAIg&s=09

공식 팬카페

http://cafe.daum.net/LeeEunSang-OFFICIAL

http://cafe.daum.net/YOUNITE

공식 홈페이지

http://www.brandnewmusic.co.kr/portfolio-item/leeeunsang/

http://www.brandnewmusic.co.kr/portfolio-item/younite/

능금단분들 오늘도 화이팅하세요👊😍

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
03/01/2024 8:55:22 AM
https://youtu.be/KDrsjNu-uws?si=3I63VdLVUgFQNDCa
이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme841
03/01/2024 12:21:35 AM
https://youtu.be/fwKFMdVIdE0?si=jOkZbIsrSrgI8ptl
이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme841
03/01/2024 12:21:21 AM

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
영원은상바라기
02/29/2024 9:08:04 PM
https://youtu.be/rzw_kTAuWQg?si=FLVYqhPxyi5_iyif
이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
02/29/2024 8:39:52 AM
3등글

은상이의 COVER 곡 스밍 LIST😍

#별_보러_가자
https://youtu.be/onHRe608Dvc

#세뇨리따
https://youtu.be/GWsMJivmpJQ

#넌_내게_특별하고
https://youtu.be/UeJtiZApdF0

#2월_29일
https://youtu.be/rzw_kTAuWQg

#바래다_줄게
https://youtu.be/II4ubLApMj8

#Strawberries_&_Cigarettes
https://youtu.be/KQpwMOHbCwI

#이_밤_꿈꾸는_듯한
https://youtu.be/WE2ZSf7DLGY

#내_입술_따뜻한_커피처럼
https://youtu.be/vur6X0F1Muk

#아로하
https://youtu.be/Bl0s_n4CrLg

#Anti-Hero
https://youtu.be/hf-sgdetIto

#숲
https://youtu.be/0zdM2H8tuT0

은상이 자작곡 스밍 LIST

#난_소극적인_사람이에요
https://youtu.be/WuEzOZ-BGl8

유나이트 COVER 곡 스밍 LIST

#Roses
https://youtu.be/Sa7YzYvktkQ

#WXY
https://youtu.be/osSc3EuMUVA

#하얀고백
https://youtu.be/a-IBzlCudLk

✔ 배너 출처 : 감사합니다❤

능금단 오늘도 화이팅👊

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
02/29/2024 8:39:28 AM
2등글

✔ 능금단 집중 ! 집중 !
배너팀 모집중입니다 !! 양식은 이와 같이 보내주세요~
양식 : 나이 / 하고싶은 이유 / 배너제작

✔ 궁금한 사항은 여기로 연락주세요 !!
https://open.kakao.com/o/soD9LKxb

공식 인스타그램

https://instagram.com/2eunsang_official?igshid=9zrlr447hpeb

https://instagram.com/younite_bnm?utm_medium=copy_link

공식 트위터

https://twitter.com/LES_BNM?s=09

https://twitter.com/YOUNITE_twt?t=Cmkxx2UZiQOG3gZqFsQ33Q&s=09

그룹 공식 트위터
https://twitter.com/YOUNITE_offcl?t=yL5hATH9siEUtk2aNBwAIg&s=09

공식 팬카페

http://cafe.daum.net/LeeEunSang-OFFICIAL

http://cafe.daum.net/YOUNITE

공식 홈페이지

http://www.brandnewmusic.co.kr/portfolio-item/leeeunsang/

http://www.brandnewmusic.co.kr/portfolio-item/younite/

능금단분들 오늘도 화이팅하세요👊😍

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
02/29/2024 8:02:34 AM
https://youtu.be/rzw_kTAuWQg
이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme841
02/29/2024 7:49:54 AM

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme841
02/29/2024 7:48:09 AM
https://www.youtube.com/live/cRls6LY0Jic?si=WVsDhLUuOh8kx76f
이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme841
02/29/2024 7:47:50 AM

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
02/28/2024 12:21:08 AM
https://youtu.be/_bXs9WfwbWU?si=hnOhw7QN55q7veip
이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
02/28/2024 12:20:42 AM
3등글

은상이의 COVER 곡 스밍 LIST😍

#별_보러_가자
https://youtu.be/onHRe608Dvc

#세뇨리따
https://youtu.be/GWsMJivmpJQ

#넌_내게_특별하고
https://youtu.be/UeJtiZApdF0

#2월_29일
https://youtu.be/rzw_kTAuWQg

#바래다_줄게
https://youtu.be/II4ubLApMj8

#Strawberries_&_Cigarettes
https://youtu.be/KQpwMOHbCwI

#이_밤_꿈꾸는_듯한
https://youtu.be/WE2ZSf7DLGY

#내_입술_따뜻한_커피처럼
https://youtu.be/vur6X0F1Muk

#아로하
https://youtu.be/Bl0s_n4CrLg

#Anti-Hero
https://youtu.be/hf-sgdetIto

#숲
https://youtu.be/0zdM2H8tuT0

은상이 자작곡 스밍 LIST

#난_소극적인_사람이에요
https://youtu.be/WuEzOZ-BGl8

유나이트 COVER 곡 스밍 LIST

#Roses
https://youtu.be/Sa7YzYvktkQ

#WXY
https://youtu.be/osSc3EuMUVA

#하얀고백
https://youtu.be/a-IBzlCudLk

✔ 배너 출처 : 감사합니다❤

능금단 오늘도 화이팅👊

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
02/28/2024 12:20:11 AM
2등글

✔ 능금단 집중 ! 집중 !
배너팀 모집중입니다 !! 양식은 이와 같이 보내주세요~
양식 : 나이 / 하고싶은 이유 / 배너제작

✔ 궁금한 사항은 여기로 연락주세요 !!
https://open.kakao.com/o/soD9LKxb

공식 인스타그램

https://instagram.com/2eunsang_official?igshid=9zrlr447hpeb

https://instagram.com/younite_bnm?utm_medium=copy_link

공식 트위터

https://twitter.com/LES_BNM?s=09

https://twitter.com/YOUNITE_twt?t=Cmkxx2UZiQOG3gZqFsQ33Q&s=09

그룹 공식 트위터
https://twitter.com/YOUNITE_offcl?t=yL5hATH9siEUtk2aNBwAIg&s=09

공식 팬카페

http://cafe.daum.net/LeeEunSang-OFFICIAL

http://cafe.daum.net/YOUNITE

공식 홈페이지

http://www.brandnewmusic.co.kr/portfolio-item/leeeunsang/

http://www.brandnewmusic.co.kr/portfolio-item/younite/

능금단분들 오늘도 화이팅하세요👊😍

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme841
02/28/2024 12:18:22 AM

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme841
02/28/2024 12:17:57 AM
https://youtu.be/VuZEjiYr7jg?si=H5EYtDeZyJqsBvQV
이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme841
02/28/2024 12:17:44 AM
https://youtu.be/WuEzOZ-BGl8?si=wkOTzQE3E_9sVTvQ
이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
02/27/2024 1:19:39 AM
https://www.youtube.com/live/cRls6LY0Jic?si=WVsDhLUuOh8kx76f

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
02/27/2024 1:18:48 AM
3등글

여기는 유나이트커뮤니티 입니다!


#은상_프롤로그_필름
https://youtu.be/VJ2JckZSJOs

#우노_프롤로그_필름
https://youtu.be/Y8OpgEu8Uxs

#형석_프롤로그_필름
https://youtu.be/F1dktS2BWV8

#은호_프롤로그_필름
https://youtu.be/qKioilT4oSI

#스티브_프롤로그_필름
https://youtu.be/sSM5LXiPEVM

#현승_프롤로그_필름
https://youtu.be/dKWFZrkj9QY

#데이_프롤로그_필름
https://youtu.be/Ua--3gWhjzg

#시온_프롤로그_필름
https://youtu.be/V8om69F9Qyk

#경문_프롤로그_필름
https://youtu.be/_fyreX_wXFw

#YOUNITE_프롤로그_필름
https://youtu.be/u4zADoMsIf0

유니즈 오늘도 화이팅❤️✊️

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
02/27/2024 1:18:17 AM
2등글

✔ 능금단 집중 ! 집중 !
배너팀 모집중입니다 !! 양식은 이와 같이 보내주세요~
양식 : 나이 / 하고싶은 이유 / 배너제작

✔ 궁금한 사항은 여기로 연락주세요 !!
https://open.kakao.com/o/soD9LKxb

공식 인스타그램

https://instagram.com/2eunsang_official?igshid=9zrlr447hpeb

https://instagram.com/younite_bnm?utm_medium=copy_link

공식 트위터

https://twitter.com/LES_BNM?s=09

https://twitter.com/YOUNITE_twt?t=Cmkxx2UZiQOG3gZqFsQ33Q&s=09

그룹 공식 트위터
https://twitter.com/YOUNITE_offcl?t=yL5hATH9siEUtk2aNBwAIg&s=09

공식 팬카페

http://cafe.daum.net/LeeEunSang-OFFICIAL

http://cafe.daum.net/YOUNITE

공식 홈페이지

http://www.brandnewmusic.co.kr/portfolio-item/leeeunsang/

http://www.brandnewmusic.co.kr/portfolio-item/younite/

능금단분들 오늘도 화이팅하세요👊😍

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme841
02/27/2024 1:06:18 AM
https://youtu.be/WuEzOZ-BGl8?si=wkOTzQE3E_9sVTvQ
이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme841
02/27/2024 1:05:47 AM

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
02/26/2024 2:39:57 PM
3등글

은상이의 COVER 곡 스밍 LIST😍

#별_보러_가자
https://youtu.be/onHRe608Dvc

#세뇨리따
https://youtu.be/GWsMJivmpJQ

#넌_내게_특별하고
https://youtu.be/UeJtiZApdF0

#2월_29일
https://youtu.be/rzw_kTAuWQg

#바래다_줄게
https://youtu.be/II4ubLApMj8

#Strawberries_&_Cigarettes
https://youtu.be/KQpwMOHbCwI

#이_밤_꿈꾸는_듯한
https://youtu.be/WE2ZSf7DLGY

#내_입술_따뜻한_커피처럼
https://youtu.be/vur6X0F1Muk

#아로하
https://youtu.be/Bl0s_n4CrLg

#Anti-Hero
https://youtu.be/hf-sgdetIto

#숲
https://youtu.be/0zdM2H8tuT0

은상이 자작곡 스밍 LIST

#난_소극적인_사람이에요
https://youtu.be/WuEzOZ-BGl8

유나이트 COVER 곡 스밍 LIST

#Roses
https://youtu.be/Sa7YzYvktkQ

#WXY
https://youtu.be/osSc3EuMUVA

#하얀고백
https://youtu.be/a-IBzlCudLk

✔ 배너 출처 : 감사합니다❤

능금단 오늘도 화이팅👊

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
02/26/2024 2:39:32 PM
2등글

✔ 능금단 집중 ! 집중 !
배너팀 모집중입니다 !! 양식은 이와 같이 보내주세요~
양식 : 나이 / 하고싶은 이유 / 배너제작

✔ 궁금한 사항은 여기로 연락주세요 !!
https://open.kakao.com/o/soD9LKxb

공식 인스타그램

https://instagram.com/2eunsang_official?igshid=9zrlr447hpeb

https://instagram.com/younite_bnm?utm_medium=copy_link

공식 트위터

https://twitter.com/LES_BNM?s=09

https://twitter.com/YOUNITE_twt?t=Cmkxx2UZiQOG3gZqFsQ33Q&s=09

그룹 공식 트위터
https://twitter.com/YOUNITE_offcl?t=yL5hATH9siEUtk2aNBwAIg&s=09

공식 팬카페

http://cafe.daum.net/LeeEunSang-OFFICIAL

http://cafe.daum.net/YOUNITE

공식 홈페이지

http://www.brandnewmusic.co.kr/portfolio-item/leeeunsang/

http://www.brandnewmusic.co.kr/portfolio-item/younite/

능금단분들 오늘도 화이팅하세요👊😍

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
02/26/2024 2:39:12 PM
1등글  | 공지방 |

은상이의 기념일을 위해 핱 모아주세요 능금단!❤

✔ 배너 모집중입니다.

이은상 사진가공 가능 홈마님 ( 출처 기재 꼭 해주세요 )
https://twitter.com/nodoubt_1026?s=09
https://twitter.com/mb_eunsang?s=09
https://twitter.com/palmpalmes?s=09

유나이트 이은상 홈마님(출처 필수)
https://twitter.com/ade__02?t=g0VPvxEp00JCU_woxkzA0w&s=09

이은상 사진가공 가능 움짤계 ( 출처 기재 꼭 해주세요 )
https://twitter.com/eunsang_mp4?s=09
https://twitter.com/eung_aa?s=09
https://twitter.com/autumnnight1026?s=09

✔ 관리자 외에는 스케줄표 ❌

✔ 배너출처 : 배너팀 감사합니다❤

#이은상_뷰티풀스카
https://youtu.be/DkKl1ainYqY

#이은상_뷰티풀스카_응원법
https://youtu.be/t3_lnUQzL8c

#이은상_노래하고_싶어
https://youtu.be/tKD4g1e3aME

#이은상_Mirage
https://youtu.be/rPivlUwnvXU

#이은상_샹들리에
https://youtu.be/XIHRXifOEpI

#이은상_뷰티풀선샤인
https://youtu.be/JX4rk2b5qG8

#이은상_뷰티풀선샤인_응원법
https://youtu.be/qJ1Csk1CzAw

#이은상_프롤로그_필름
https://youtu.be/VJ2JckZSJOs

✔ 궁금한 사항 & 배너 제출은 여기로 연락주세요!
https://open.kakao.com/o/soD9LKxb

능금단분들 오늘도 화이팅 하시고 행복하세요🙆‍♂️😍
이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
02/26/2024 8:35:19 AM
https://youtube.com/shorts/rCE2zlFjiag?si=uJqeZ_6-rp8hFIO0
이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
02/26/2024 8:35:05 AM

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme841
02/26/2024 7:38:52 AM

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme841
02/26/2024 7:38:32 AM
https://youtu.be/-KSJmxZMQWI?si=Xzqflrtj_QW8pFmL
이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
02/25/2024 10:25:40 AM

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
02/25/2024 10:24:17 AM
https://www.youtube.com/live/ti3OgsN1cqo?si=yAjK249rdqZwTm21
이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
02/25/2024 10:23:47 AM
3등글

은상이의 COVER 곡 스밍 LIST😍

#별_보러_가자
https://youtu.be/onHRe608Dvc

#세뇨리따
https://youtu.be/GWsMJivmpJQ

#넌_내게_특별하고
https://youtu.be/UeJtiZApdF0

#2월_29일
https://youtu.be/rzw_kTAuWQg

#바래다_줄게
https://youtu.be/II4ubLApMj8

#Strawberries_&_Cigarettes
https://youtu.be/KQpwMOHbCwI

#이_밤_꿈꾸는_듯한
https://youtu.be/WE2ZSf7DLGY

#내_입술_따뜻한_커피처럼
https://youtu.be/vur6X0F1Muk

#아로하
https://youtu.be/Bl0s_n4CrLg

#Anti-Hero
https://youtu.be/hf-sgdetIto

#숲
https://youtu.be/0zdM2H8tuT0

은상이 자작곡 스밍 LIST

#난_소극적인_사람이에요
https://youtu.be/WuEzOZ-BGl8

유나이트 COVER 곡 스밍 LIST

#Roses
https://youtu.be/Sa7YzYvktkQ

#WXY
https://youtu.be/osSc3EuMUVA

#하얀고백
https://youtu.be/a-IBzlCudLk

✔ 배너 출처 : 감사합니다❤

능금단 오늘도 화이팅👊

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
02/25/2024 10:23:06 AM
2등글

✔ 능금단 집중 ! 집중 !
배너팀 모집중입니다 !! 양식은 이와 같이 보내주세요~
양식 : 나이 / 하고싶은 이유 / 배너제작

✔ 궁금한 사항은 여기로 연락주세요 !!
https://open.kakao.com/o/soD9LKxb

공식 인스타그램

https://instagram.com/2eunsang_official?igshid=9zrlr447hpeb

https://instagram.com/younite_bnm?utm_medium=copy_link

공식 트위터

https://twitter.com/LES_BNM?s=09

https://twitter.com/YOUNITE_twt?t=Cmkxx2UZiQOG3gZqFsQ33Q&s=09

그룹 공식 트위터
https://twitter.com/YOUNITE_offcl?t=yL5hATH9siEUtk2aNBwAIg&s=09

공식 팬카페

http://cafe.daum.net/LeeEunSang-OFFICIAL

http://cafe.daum.net/YOUNITE

공식 홈페이지

http://www.brandnewmusic.co.kr/portfolio-item/leeeunsang/

http://www.brandnewmusic.co.kr/portfolio-item/younite/

능금단분들 오늘도 화이팅하세요👊😍

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
02/24/2024 9:18:08 AM
https://youtu.be/0zdM2H8tuT0
이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
02/24/2024 9:17:31 AM
3등글

은상이의 COVER 곡 스밍 LIST😍

#별_보러_가자
https://youtu.be/onHRe608Dvc

#세뇨리따
https://youtu.be/GWsMJivmpJQ

#넌_내게_특별하고
https://youtu.be/UeJtiZApdF0

#2월_29일
https://youtu.be/rzw_kTAuWQg

#바래다_줄게
https://youtu.be/II4ubLApMj8

#Strawberries_&_Cigarettes
https://youtu.be/KQpwMOHbCwI

#이_밤_꿈꾸는_듯한
https://youtu.be/WE2ZSf7DLGY

#내_입술_따뜻한_커피처럼
https://youtu.be/vur6X0F1Muk

#아로하
https://youtu.be/Bl0s_n4CrLg

#Anti-Hero
https://youtu.be/hf-sgdetIto

#숲
https://youtu.be/0zdM2H8tuT0

은상이 자작곡 스밍 LIST

#난_소극적인_사람이에요
https://youtu.be/WuEzOZ-BGl8

유나이트 COVER 곡 스밍 LIST

#Roses
https://youtu.be/Sa7YzYvktkQ

#WXY
https://youtu.be/osSc3EuMUVA

#하얀고백
https://youtu.be/a-IBzlCudLk

✔ 배너 출처 : 감사합니다❤

능금단 오늘도 화이팅👊

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
02/24/2024 9:17:03 AM
2등글

✔ 능금단 집중 ! 집중 !
배너팀 모집중입니다 !! 양식은 이와 같이 보내주세요~
양식 : 나이 / 하고싶은 이유 / 배너제작

✔ 궁금한 사항은 여기로 연락주세요 !!
https://open.kakao.com/o/soD9LKxb

공식 인스타그램

https://instagram.com/2eunsang_official?igshid=9zrlr447hpeb

https://instagram.com/younite_bnm?utm_medium=copy_link

공식 트위터

https://twitter.com/LES_BNM?s=09

https://twitter.com/YOUNITE_twt?t=Cmkxx2UZiQOG3gZqFsQ33Q&s=09

그룹 공식 트위터
https://twitter.com/YOUNITE_offcl?t=yL5hATH9siEUtk2aNBwAIg&s=09

공식 팬카페

http://cafe.daum.net/LeeEunSang-OFFICIAL

http://cafe.daum.net/YOUNITE

공식 홈페이지

http://www.brandnewmusic.co.kr/portfolio-item/leeeunsang/

http://www.brandnewmusic.co.kr/portfolio-item/younite/

능금단분들 오늘도 화이팅하세요👊😍

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
02/23/2024 7:57:40 AM
https://www.youtube.com/live/ti3OgsN1cqo?si=yAjK249rdqZwTm21
이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
02/23/2024 7:56:56 AM
3등글

은상이의 COVER 곡 스밍 LIST😍

#별_보러_가자
https://youtu.be/onHRe608Dvc

#세뇨리따
https://youtu.be/GWsMJivmpJQ

#넌_내게_특별하고
https://youtu.be/UeJtiZApdF0

#2월_29일
https://youtu.be/rzw_kTAuWQg

#바래다_줄게
https://youtu.be/II4ubLApMj8

#Strawberries_&_Cigarettes
https://youtu.be/KQpwMOHbCwI

#이_밤_꿈꾸는_듯한
https://youtu.be/WE2ZSf7DLGY

#내_입술_따뜻한_커피처럼
https://youtu.be/vur6X0F1Muk

#아로하
https://youtu.be/Bl0s_n4CrLg

#Anti-Hero
https://youtu.be/hf-sgdetIto

#숲
https://youtu.be/0zdM2H8tuT0

은상이 자작곡 스밍 LIST

#난_소극적인_사람이에요
https://youtu.be/WuEzOZ-BGl8

유나이트 COVER 곡 스밍 LIST

#Roses
https://youtu.be/Sa7YzYvktkQ

#WXY
https://youtu.be/osSc3EuMUVA

#하얀고백
https://youtu.be/a-IBzlCudLk

✔ 배너 출처 : 감사합니다❤

능금단 오늘도 화이팅👊

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
rhyme84
02/23/2024 7:56:10 AM
2등글

✔ 능금단 집중 ! 집중 !
배너팀 모집중입니다 !! 양식은 이와 같이 보내주세요~
양식 : 나이 / 하고싶은 이유 / 배너제작

✔ 궁금한 사항은 여기로 연락주세요 !!
https://open.kakao.com/o/soD9LKxb

공식 인스타그램

https://instagram.com/2eunsang_official?igshid=9zrlr447hpeb

https://instagram.com/younite_bnm?utm_medium=copy_link

공식 트위터

https://twitter.com/LES_BNM?s=09

https://twitter.com/YOUNITE_twt?t=Cmkxx2UZiQOG3gZqFsQ33Q&s=09

그룹 공식 트위터
https://twitter.com/YOUNITE_offcl?t=yL5hATH9siEUtk2aNBwAIg&s=09

공식 팬카페

http://cafe.daum.net/LeeEunSang-OFFICIAL

http://cafe.daum.net/YOUNITE

공식 홈페이지

http://www.brandnewmusic.co.kr/portfolio-item/leeeunsang/

http://www.brandnewmusic.co.kr/portfolio-item/younite/

능금단분들 오늘도 화이팅하세요👊😍

이은상_YOUNITE
Vote
Comment
Share
schedule2024. 3. 3. Sun
2024. 3.
SunMonTueWedThuFriSat
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31