김민주_아이즈원
김민주_아이즈원
김민주_아이즈원
김민주_아이즈원김민주_아이즈원김민주아이즈원
김민주_아이즈원community
No.1`김민주
2020. 1. 30. AM 0:35
https://t.co/eixh2krdmT

Minju's Birthday event cafe
2020.2.2 ~ 2.5
히얼스 유알 카페 (서울 강남구 봉은사로 429)

#김민주 #민주메일 #민주야생일축하해
#KIMMINJU #happyMINJUday
#ミンジュ #お誕生日おめでとう
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
달달한교향곡
2020. 1. 30. AM 0:01

존예 밍구리😍
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
수지
2020. 1. 30. AM 0:11
밍구리존버
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
얼반웍스 김민주
2020. 1. 30. AM 0:05
[1등글]
200130 (더보기)
민주 생일배너,통사 모집합니다!
♣배너이붙지원 많이해주세요🙏
지원은 요기로☞ https://open.kakao.com/o/g3BuXwdb

♣최애돌 김민주 커뮤니티
☞https://open.kakao.com/o/gn39NY3
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
얼반웍스 김민주
2020. 1. 30. AM 0:05
[2등글]
오늘이붙은 김자몽님이 제작해주셨습니다.
이쁜 이붙 감사합니다.

🐸배너 유지위해 개인글이나 사담글은 원본/free 사이즈로 올려주세요🐸
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
얼반웍스 김민주
2020. 1. 30. AM 0:04
[3등글]
🐸비올레타 음원+뮤비 스밍 잊지맙시다!

🐑비올레타 M/V https://youtu.be/6eEZ7DJMzuk

🐑라비앙로즈 M/V https://youtu.be/WZwr2a_lFWY

🐑민주 입덕직캠 100만뷰위해 스밍해주세요♥
https://youtu.be/1BjEivVtaJ4

🐑민주 주요 유툽영상들
개굴아씨 민주의 사연
https://youtu.be/Lx5xqrbA3Hk


민주 데뷔까지
https://youtu.be/imwZOjQeId0


프듀~주요장면
https://youtu.be/CaL8IhBY9ho


데뷔전 민주뮤비
https://youtu.be/ZJfHKC9rZLg


민주 활약상
https://youtu.be/EgTJytjyv-8


민주의편지 (국민프로듀서님들께)
https://youtu.be/rLIk9H6RoNs


민주 꿈꾸는 동안(mix)
https://youtu.be/ZmKEg0Kja5Q
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
위즈원 IZ*ONE
2020. 1. 30. AM 0:59
김민주개인사진입니다 수정할곳있으면 알려주세요
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
녕옌율
2020. 1. 29. PM 11:40
여러분들 모두 밍나잇🌙🐸
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
Ahmad Sy
2020. 1. 29. PM 11:22
https://youtu.be/_UmpE3hKyw4
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
Ahmad Sy
2020. 1. 29. PM 11:20

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
Ahmad Sy
2020. 1. 29. PM 11:17

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
아이즈원 김민주
2020. 1. 29. PM 11:03
https://youtu.be/SEpZI7b6FoA
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
아이즈원 김민주
2020. 1. 29. PM 11:02

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
아이즈원 김민주
2020. 1. 29. PM 11:01

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
shion
2020. 1. 29. PM 10:42

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
MJ001
2020. 1. 29. PM 9:46

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
025KKK
2020. 1. 29. PM 9:45

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
025KKK
2020. 1. 29. PM 9:45

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
0125min
2020. 1. 29. PM 9:42

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
MJ0003
2020. 1. 29. PM 9:41

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
MJ0003
2020. 1. 29. PM 9:41

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
25Lin
2020. 1. 29. PM 9:40
https://youtu.be/FbplATktZDU
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
25Lin
2020. 1. 29. PM 9:38

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
25Lin
2020. 1. 29. PM 9:37

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
김민주⠀
2020. 1. 29. PM 8:53
https://youtu.be/lNrhcZgqj_w
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
김민주⠀
2020. 1. 29. PM 8:53

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
IZ*ONE 김민주
2020. 1. 29. PM 8:53

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
No.1'김민주⠀
2020. 1. 29. PM 8:43

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
No.1'김민주
2020. 1. 29. PM 8:39

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
No.1'김민주
2020. 1. 29. PM 8:39

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
No.1`김민주⠀
2020. 1. 29. PM 8:38

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
No.1`김민주
2020. 1. 29. AM 1:25
🔜ʜᴀᴘᴘʏ ᴍɪɴᴊᴜ ᴅᴀʏ
ᴄᴀғᴇ ᴇᴠᴇɴᴛ & ᴍɪɴɪ ᴇxʜɪʙɪᴛɪᴏɴ

🔖 02.01 - 02.05
🔖 띠그레블랑코 https://t.co/dHCHXUCPG1
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
金珉周
2020. 1. 29. AM 0:38
줍시댓
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
金珉周
2020. 1. 29. AM 0:38
줍시댓
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
金珉周
2020. 1. 29. AM 0:38
줍시댓

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
얼반웍스 김민주
2020. 1. 29. AM 0:33
[1등글]
200129 (더보기)
♣배너이붙지원 많이해주세요🙏
지원은 요기로☞ https://open.kakao.com/o/g3BuXwdb

♣최애돌 김민주 커뮤니티
☞https://open.kakao.com/o/gn39NY3
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
얼반웍스 김민주
2020. 1. 29. AM 0:32
[2등글]
오늘이붙은 주랑님이 제작해주셨습니다.
이쁜 이붙 감사합니다.

🐸배너 유지위해 개인글이나 사담글은 원본/free 사이즈로 올려주세요🐸
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
얼반웍스 김민주
2020. 1. 29. AM 0:32
[3등글]
🐸비올레타 음원+뮤비 스밍 잊지맙시다!

🐑비올레타 M/V https://youtu.be/6eEZ7DJMzuk

🐑라비앙로즈 M/V https://youtu.be/WZwr2a_lFWY

🐑민주 입덕직캠 100만뷰위해 스밍해주세요♥
https://youtu.be/1BjEivVtaJ4

🐑민주 주요 유툽영상들
개굴아씨 민주의 사연
https://youtu.be/Lx5xqrbA3Hk


민주 데뷔까지
https://youtu.be/imwZOjQeId0


프듀~주요장면
https://youtu.be/CaL8IhBY9ho


데뷔전 민주뮤비
https://youtu.be/ZJfHKC9rZLg


민주 활약상
https://youtu.be/EgTJytjyv-8


민주의편지 (국민프로듀서님들께)
https://youtu.be/rLIk9H6RoNs


민주 꿈꾸는 동안(mix)
https://youtu.be/ZmKEg0Kja5Q
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
MJ002♡F09
2020. 1. 28. PM 11:25

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
25min39G
2020. 1. 28. PM 11:24

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
Ahmad Sy
2020. 1. 28. PM 11:22
https://youtu.be/-zsrfpjAP7k
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
025one
2020. 1. 28. PM 11:22

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
Ahmad Sy
2020. 1. 28. PM 11:21

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
0255one.ka
2020. 1. 28. PM 11:21

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
0255one.ka
2020. 1. 28. PM 11:21

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
Ahmad Sy
2020. 1. 28. PM 11:19

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
MJ0003
2020. 1. 28. PM 11:17

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
0125min
2020. 1. 28. PM 11:16

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
0125min
2020. 1. 28. PM 11:15

김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
25Lin
2020. 1. 28. PM 11:13
https://youtu.be/MEdkRDK9Bvk
김민주_아이즈원
Vote
Comment
Share
schedule2020. 1. 30. Thu
2020. 1.
SunMonTueWedThuFriSat